18 Kwi

Aktualizacja wpisu: Czy zbiór danych monitoringu wizyjnego należy zarejestrować w GIODO?

Ze względu na bardzo dużą liczbę zapytań związanych ze zbiorem monitoringu, postanowiłam zaktualizować wpis z grudnia 2015 roku dotyczący obowiązku rejestrowania zbioru danych gromadzonych w ramach monitoringu wizyjnego w rejestrze GIODO.

Przede wszystkim należy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy dane gromadzone w ramach monitoringu wizyjnego stanowią zbiór danych osobowych. Odpowiedź jest twierdząca – jest to zbiór, w którym można wyszukiwać, który ma usystematyzowaną strukturę oraz pozwala zidentyfikować. Szczegółowo wyjaśniam to w poniższym filmie: Read More

08 Wrz

Dylematy biblioteki publiczno-szkolnej

Niektórzy z Was na pewno kojarzą taki twór, jak biblioteka publiczno-szkolna. Najczęściej jest to biblioteka publiczna, która ma swoją siedzibę (lub filię) w szkole i jednocześnie pełni rolę biblioteki szkolnej i publicznej. W niektórych jest jedna kartoteka czytelników, w innych dwie oddzielne. I od razu nasuwają się pytania natury prawnej.

Kto jest administratorem danych czytelników, biblioteka czy szkoła?

Jeżeli jest to biblioteka publiczna (lub jej filia) mieszcząca się w szkole, to administratorem danych osobowych wszystkich czytelników (także uczniów) jest biblioteka publiczna. Jeżeli w szkole mieści się biblioteka, którą zarządza szkoła i która tylko po godzinach obsługuje mieszkańców, ale nie jest to biblioteka publiczna, a jedynie instytucja pełniąca taką rolę, administratorem danych jest szkoła. Read More

26 Cze

Czy trzeba rejestrować w GIODO zbiór danych “monitoring wizyjny”?

Pytanie od Pana Grzegorza:

Dzień dobry! Wskazała Pani w jednym z wpisów, że istnieje obowiązek zarejestrowania zbioru danych monitoringu wizyjnego w GIODO. Przecież nie jest to zbiór danych osobowych (gromadzone są tylko wizerunki). Jaką podstawę prawną należałoby wskazać dla przetwarzania danych w ramach tego zbioru?

Panie Grzegorzu, monitoring wizyjny instaluje się w celu ochrony mienia i osób. W szczególności, gdy zostanie dokonane wykroczenie, przekazuje się nagrania z monitoringu do policji, która na jego podstawie identyfikuje sprawcę, a następnie pociąga go do odpowiedzialności. Proszę zwrócić uwagę, że w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Ponieważ nagarnie umożliwia wskazanie sprawcy, należy uznać, że przetwarzamy w ramach monitoringu dane osobowe.

Read More

24 Cze

Czy system służący do obsługi monitoringu wizyjnego należy ująć w polityce bezpieczeństwa?

Coraz częściej w bibliotekach i innych jednostkach publicznych są instalowane kamery w celu ochrony mienia i osób, korzystających z ich usług.

Wraz z zainstalowaniem kamer oraz sytemu do obsługi monitoringu na administratorze danych ciążą pewne obowiązki:

1) Zarejestrowanie zbioru danych osobowych “monitoring wizyjny” w rejestrze GIODO (zwolnione z tego obowiązku są systemy, które nie tworzą kopii nagrania, tzn. służą tylko i wyłącznie do podglądu ochranianych miejsc w czasie rzeczywistym).

2) Podpisanie umowy powierzenia danych osobowych z firmą, która obsługuje monitoring.

3) Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w ramach zbioru “monitoring wizyjny” osób mających do niego dostęp.

4) Wprowadzenie zmian do polityki bezpieczeństwa w zakresie:

Read More

01 Paź

Monitoring na dworcach kolejowych pozostanie tajemnicą PKP S.A.

Polecam bardzo ciekawy artykuł Pani adwokat Marty Kwiatkowskiej-Cylke podsumowujący wyniki działania fundacji Panoptykon w zakresie badania zasad działania i zakresu monitoringu w pociągach.

Wstęp z artykułu (kliknięcie odniesie do całości)

” W dniu 20 sierpnia 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał ciekawy wyrok w sprawie związanej z monitoringiem wizyjnym. W postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt II SAB/Wa 345/14 Sąd rozważał: czy pytania zadane przez Fundację Panoptykon w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, dotyczące działania systemu monitoringu wizyjnego zamontowanego na dworcach kolejowych, stanowią informację publiczną w rozumieniu ww. ustawy oraz czy spółka PKP S.A. jest podmiotem zobowiązanym do udzielania odpowiedzi na te pytania.”