25 paź

Wzór sprawozdania ze sprawdzenia zgodności przetwarzania danych z przepisami

Piszecie do mnie ostatnio z prośbą o wzór sprawozdania ze sprawdzenia zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych. Prawda jest taka, że jest on już od bardzo dawna na moim blogu, ale po prostu chyba za bardzo ukryty, bo nie możecie do niego dotrzeć.

Przypomnę tylko krótko, że przeprowadzanie regularnych sprawdzeń ze zgodności przetwarzania danych z przepisami, jest obowiązkiem każdego administratora danych osobowych. Jest to podstawa do kontroli zgodności przetwarzania i stosowania odpowiednich środków. Może to być także forma analizy ryzyka i zagrożeń (a konkretne szacowania ryzyka). Gdy został powołany administrator bezpieczeństwa informacji, to jego obowiązkiem jest przeprowadzanie sprawdzeń. Jeżeli ABI nie ma, to sprawdzenia przeprowadza dyrektor/prezes/wojewoda itd. lub wyznaczona do tego przez niego osoba. Z takiego sprawdzenia przeprowadzonego w jednostce, która nie ma ABI wystarczy przygotować notatkę służbową (nie ma w ogóle obowiązku dokumentowania sprawdzenia, jednakże wydaje się to bardzo zasadne). Read More

20 cze

Roczne sprawozdanie dla GIODO – o co chodzi?

Pewnie poprawię Wam nastrój dementując szerzące się ostatnio informacje o konieczności przygotowania do końca czerwca rocznego raportu dla GIODO.  O co chodzi? Gdy nie wiadomo o co chodzi, to pewnie chodzi o pieniądze… A jakie raporty trzeba przygotowywać?

Gdy nie ma ABI:

  1. Administrator Danych (instytucja/firma) przygotowuje raporty z incydentów, które miały miejsce (w szczególności notatki służbowe), określając co się stało i jakie środki zapobiegawcze zostały podjęte.
  2. Potwierdzenia przeszkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa informacji.
  3. Raz do roku należy przeprowadzić sprawdzenie zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych, które należałoby udokumentować. Gdy jest ABI przepisy wykonawcze do ustawy określają bardzo precyzyjnie, jak ma wyglądać sprawozdanie ze sprawdzenia, gdy nie ma ABI, wystarczy notatka służbowa.

Przykładowa zawartość notatki sporządzonej przez Administratora Danych po sprawdzeniu:

  1. Data/okres przeprowadzania sprawdzenia.
  2. Osoby, które przeprowadzały sprawdzenie.
  3. Co i w jaki sposób było sprawdzane (przegląd dokumentów, oględziny, rozmowy z pracownikami).
  4. Podsumowanie sprawdzenia, podjęte lub zalecane środki mające zwiększyć bezpieczeństwo danych.
  5. Podpis osoby prowadzącej sprawdzenie.

Gdy jest ABI: Read More

12 gru

Raport na potrzeby GIODO

Otrzymuję ostatnio sygnały od Was, że „dzwonią różni ludzie, żeby przypomnieć o zrobieniu rocznego sprawozdania dla GIODO„, a Was zalewa zimny pot i zastanawiacie się o co chodzi i co się stanie, jeśli tego się nie zrobi.

Na początku zastanówmy się o jaki raport może chodzić. W ustawie o ochronie danych osobowych jest mowa o sprawozdaniu ze sprawdzenia zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych, które przygotowuje się dla administratora danych (36a ust. 2 pkt 1 lit. a). Jednocześnie w ustawie jest wyraźnie wskazane, że sprawozdanie przygotowuje ABI i ten obowiązek nie dotyczy jednostek, które nie powołały ABI (36 b). Read More

01 lip

Czy administrator, który nie powoła ABI też musi przeprowadzać sprawdzenia?

Pytanie od Pana Marcina:

Jak to w końcu jest w przypadku, gdy NIE POWOŁAMY ABI. Czy jest obowiązek robienia jakichś audytów wewnętrznych lub sprawozdań do GIODO?

Przeprowadzanie sprawdzeń w zakresie i zgodnie z harmonogramem określonym w rozporządzeniu w sprawie tryb i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez ABI jest obowiązkiem ABI-ego. Administrator, który nie powoła ABI nie ma wprost określonego obowiązku przeprowadzania sprawdzeń.

Read More