25 sie

Czy PESEL to dana wrażliwa?

Spotykam się często z przeświadczeniem, że PESEL to „dana wrażliwa”. Przykładowe stwierdzenia:

Nie zbieramy danych wrażliwych takich jak Twój PESEL

Chronimy Twoje wrażliwe dane, takie jak imię, nazwisko, PESEL

Nie podam numeru PESEL, bo to dana wrażliwa

Może zacznę od tego, skąd biorą się takie stwierdzenia. PESEL jest indywidualnym i niepowtarzalnym identyfikatorem każdego obywatela. Jest to jedyny niezmienny identyfikator. Na podstawie PESELu można zidentyfikować jednoznacznie każdego obywatela, ponieważ jego dane znajdują się w centralnym rejestrze PESEL. Jest to bardzo cenne i wykorzystywane przez wiele podmiotów źródło informacji. Jednocześnie własności PESELu sprawiają, że staje się on informacją istotniejszą od adresu czy numeru dowodu osobistego, które mogą się zmienić. W związku z tym PESEL podaje się prawie wszędzie: w bankach, szpitalach, urzędach, bibliotekach, umowach. Bez PESELu właściwie nic nie da się dzisiaj załatwić Read More

21 sie

Czy basen lub aquapark ma prawo prosić o ksero karty ciąży lub orzeczenia niepełnosprawności na potrzeby zniżki?

Jedna z moich czytelniczek chciała skorzystać z usług aquaparku. Przeglądając cennik dowiedziała się, że może skorzystać ze zniżki dla kobiet w ciąży. Jednak dużą wątpliwość wzbudziły od niej wymagania, jakie trzeba spełnić, aby otrzymać zniżkę. Postanowiła napisać do mnie w tej sprawie:

z opisu wychodzi mi, że kobiety w ciąży otrzymają zniżkę, po pozostawieniu w kasie parku kserokopii karty ciąży. W karcie ciąży są dane dotyczące daty urodzenia, wagi, ciśnienia i np wynik testu na HIV…

Postanowiłam sprawdzić o co chodzi i poprosić aquapark o wyjaśnienie.

Cennik wygląda następująco (dostępny na stronie energylandia.pl/cennik/cennik-indywidualny/ ) zdjęcie z dnia 19-08-2016 r.

cennikZadałam pytanie rzecznikowi prasowemu, Panu Krystianowi Kojderowi (28 lipca 2016 r.):

Szanowni Państwo,
uprzejmie proszę o złożenie wyjaśnień w przedmiotowej sprawie:
1. Jaką mają Państwo podstawę prawną do zbierania kserokopii dokumentów potwierdzających stopień niepełnosprawności oraz informacje o stanie zdrowia (tzn. kartę ciąży)?
2. Czy zgodnie z art. 40 ustawy o ochronie danych osobowych, otrzymaliście Państwo zgodę Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie wyżej wymienionych danych wrażliwych?
3. W jaki sposób są chronione dane wrażliwe Państwa klientów, którzy składają w kasie kserokopie dokumentów?

Read More

26 lut

Obsługa programu 500+ a przepisy o ochronie danych osobowych

Otrzymuję ostatnio sporo pytań o to jak na obowiązki podmiotu wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych wpływa realizowanie wypłaty świadczeń w ramach tzw. programu 500+. Na początku może podkreślę, że administratorem danych przetwarzanych w związku z realizacją obowiązków wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowania dzieci jest instytucja, która decyduje o celach i środkach przetwarzania danych, w szczególności będą to gminy i ośrodki pomocy społecznej. Ustawa co prawda określa te instytucje jako „zbiorowego administratora danych”, jeżeli działają w interesie publicznym, jednak należy zauważyć, że Generalny Inspektor Danych Osobowych w swoim stanowisku na temat zapisów ustawy zaznaczył, że nie ma takiego tworu jak „zbiorowy administrator danych” i wprowadzenie go będzie nie tylko niezgodne, z obowiązującymi przepisami prawa unijnego, ale także rozmyłoby odpowiedzialność podmiotu za przetwarzanie danych zgodnie z przepisami prawa (pisałam o tym tutaj). Dodatkowo należy zauważyć, że zgodnie z art. 40 ustawy o ochronie danych osobowych administrator danych ma obowiązek zarejestrowania w GIODO zbioru danych wrażliwych. Przepisy nie przewidują zarejestrowania zbioru dla „zbiorowego administratora danych”, a ustawa 500+ nie określa, który podmiot jest ADO. Do dnia dzisiejszego w ustawie o ochronie danych osobowych nie zostały wprowadzone zmiany wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowania dzieci, a czasu na uruchomienie programu jest coraz mniej. Wobec tego co zalecałabym jednostce, która jest odpowiedzialna za realizowanie tego podmiotu? Read More

08 maj

Dane o stanie zdrowia czytelników

Niektóre biblioteki zbierają informacje o niepełnosprawności czytelników w związku z wypożyczaniem im zbiorów specjalnych (np. książek czytanych). Czasami czynność ogranicza się tylko do przyjęcia oświadczenia o niepełnosprawności, czasami bibliotekarz prosi o okazania zaświadczenia. Najczęściej wynika to ze zobowiązania biblioteki określonego w ramach umowy z dostawcą książek. Biblioteka raz do roku przesyła też do dostawy informacje statystyczne o wypożyczeniach.

Nie ulega wątpliwości, że bibliotekarz uzyskuje w ten sposób informacje o danych wrażliwych (stan zdrowia czytelnika) i nawet jeżeli te dane nie są gromadzone wprost w systemie, to podpisana z dostawcą książek umowa, wskazuje, że biblioteka wchodzi w posiadanie takich danych. Tym bardziej, jeżeli przygotowuje statystyki osób, które wypożyczają książki czytane, które aby móc je wypożyczyć, muszą wykazać swoją niepełnosprawność, mówimy o przetwarzaniu danych wrażliwych o stanie zdrowia. Read More