Polityka prywatności i cookies

Dbam o poszanowanie prywatności osób, które odwiedzają mojego bloga, dlatego jedyny plik cookies, jaki wykorzystuję, to ten służący do poinformowania Cię o tym, że zamieściłam politykę prywatności i zapamiętania Twojej decyzji.

Jakie dane są zbierane?

Strona służy do prezentowania moich opinii, a także przedstawienia zakresu świadczonych usług, i do umożliwienia Ci kontaktu ze mną. Nie zbieram żadnych informacji statystycznych o Twojej wizycie i nie analizuję ich, ponieważ nie miałoby to i tak wpływu na wyświetlane Tobie treści. Wszystkie sugestie dotyczące tego, co powinno być na stronie, możesz przekazać mi w wiadomości e-mail 🙂

W jaki sposób dane są wykorzystywane?

Dane zbierane w trakcie korespondencji będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie. Jeżeli postanowisz korzystać z moich usług, dane będą przetwarzane w związku z ich realizacją, na zasadach określonych w regulaminie usług.

Wykorzystanie ciasteczek (“cookies”)

Serwis wykorzystuje jeden cookies (niewielkie informacje tekstowe przechowywane przez przeglądarkę użytkownika). Służy on do wyświetlenia polityki prywatności i zapamiętania Twojej decyzji w zakresie wyświetlenia jej przy kolejnej wizycie.

Zmiany polityki prywatności

Zastrzegam sobie prawo zmiany niniejszej Polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

Dane osobowe

  • Administratorem Twoich danych osobowych jest ESCEKA – Sylwia Czub-Kiełczewska, z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 111/28, 05-091 Ząbki, NIP 952-19-40-124, REGON 364 386 931.
  • Twoje dane będą przetwarzane jedynie w celu i na zasadach określonych w Regulaminie, w szczególności w celu kontaktu, złożenia oferty, przyjęcia, potwierdzenia oraz realizacji Usługi, wysyłania informacji o szkoleniach.
  • Twoje dane przetwarzane w związku z wysyłaniem informacji o szkoleniach będą przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (co stanowi przesłankę legalizującą przetwarzanie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia świadczenia usługi lub odwołania zgody. Zgodę możesz odwołać w dowolnym czasie, w taki sam sposób, jak wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji o szkoleniach.
  • Dane przetwarzane w celu kontaktu, odpowiedzi na pytania, złożenia oferty będą przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody, a także prawnie uzasadnionego interesu administratora danych związanego z zapewnieniem ciągłości działań biznesowych (co stanowi przesłankę legalizującą przetwarzanie z art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO). Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia korespondencji, a następnie przez okres do 3 lat kalendarzowych, licząc od momentu wysłania przez Ciebie ostatniej wiadomości.
  • Dane przetwarzane w związku z korzystaniem przez niego z pozostałych usług na zasadach określonych w Regulaminie, będą przetwarzane na podstawie zawartej pomiędzy Tobą a ESCEKA umowy (co stanowi przesłankę legalizującą przetwarzanie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane związane z rozliczeniami, w tym umowa i formularz zamówienia będą przetwarzane przez okres 5 lat kalendarzowych od momentu zakończenia świadczenia usługi ze względu na wymagania przepisów podatkowych. Dane związane ze zrealizowanym zleceniem będą przetwarzane przez okres do 6 lat kalendarzowych od momentu zakończenia świadczenia usługi ze względu ochronę przed ewentualnymi roszczeniami lub windykację należności.
  • Twoje dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do tego na mocy przepisów prawa, a także do biurach rachunkowego, firmy świadczącej usługi utrzymania strony internetowej i poczty oraz podmiotu świadczącego usługi windykacyjne, a także w celu należytego świadczenia usług, podmiotom świadczącym usługi, szkoleniowe oraz doradcze w zakresie ochrony danych osobowych.
  • Przysługuje Ci prawo do edycji, wglądu, informacji o źródle pozyskania, sprzeciwu na dalsze przetwarzanie, przeniesienia danych do innego administratora, a także prawo do bycia zapomnianym, chyba że w przepisach prawa wyraźnie wskazano inaczej lub żądanie stoi w sprzeczności z prawnie uzasadnionym interesem ESCEKA. W celach związanych ze skorzystaniem ze swoich praw, należy skontaktować się poprzez e-mail wskazany na stronie sylwiaczub.pl
  • W każdej chwili możesz złożyć skargę na sposób przetwarzania Twoich danych przez ESCEKA do organu nadzorczego ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych (uodo.gov.pl).

Data aktualizacji: 28-03-2019 r.