Polityka prywatności i cookies strony sylwiaczub.pl

Dbam o poszanowanie prywatności osób, które odwiedzają mojego bloga, dlatego jedyny plik cookies, jaki wykorzystuję, to ten służący do poinformowania Cię o tym, że zamieściłam politykę prywatności i zapamiętania Twojej decyzji.

Jakie dane są zbierane?

Strona służy do prezentowania moich opinii, a także przedstawienia zakresu świadczonych usług, i do umożliwienia Ci kontaktu ze mną. Nie zbieram żadnych informacji statystycznych o Twojej wizycie i nie analizuję ich, ponieważ nie miałoby to i tak wpływu na wyświetlane Tobie treści. Wszystkie sugestie dotyczące tego, co powinno być na stronie, możesz przekazać mi w wiadomości e-mail 🙂

W jaki sposób dane są wykorzystywane?

Dane zbierane w trakcie korespondencji będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie. Jeżeli postanowisz korzystać z moich usług, dane będą przetwarzane w związku z ich realizacją, na zasadach określonych w regulaminie usług.

Wykorzystanie ciasteczek (“cookies”)

Serwis wykorzystuje jeden cookies (niewielkie informacje tekstowe przechowywane przez przeglądarkę użytkownika). Służy on do wyświetlenia polityki prywatności i zapamiętania Twojej decyzji w zakresie

Dane osobowe

  • Administratorem Twoich danych osobowych jest ESCEKA – Sylwia Czub-Kiełczewska, z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 111/28, 05-091 Ząbki, NIP 952-19-40-124, REGON 364 386 931.
  • Twoje dane będą przetwarzane jedynie w celu i na zasadach określonych w Regulaminie, w szczególności w celu kontaktu, złożenia oferty, przyjęcia, potwierdzenia oraz realizacji Usługi, wysyłania informacji o szkoleniach.
  • Twoje dane przetwarzane w związku z wysyłaniem informacji o szkoleniach będą przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (co stanowi przesłankę legalizującą przetwarzanie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia świadczenia usługi lub odwołania zgody. Zgodę możesz odwołać w dowolnym czasie, w taki sam sposób, jak wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji o szkoleniach.
  • Dane przetwarzane w celu kontaktu, odpowiedzi na pytania, złożenia oferty będą przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody, a także prawnie uzasadnionego interesu administratora danych związanego z zapewnieniem ciągłości działań biznesowych (co stanowi przesłankę legalizującą przetwarzanie z art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO). Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia korespondencji, a następnie przez okres do 3 lat kalendarzowych, licząc od momentu wysłania przez Ciebie ostatniej wiadomości.
  • Dane przetwarzane w związku z korzystaniem przez niego z pozostałych usług na zasadach określonych w Regulaminie, będą przetwarzane na podstawie zawartej pomiędzy Tobą a ESCEKA umowy (co stanowi przesłankę legalizującą przetwarzanie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane związane z rozliczeniami, w tym umowa i formularz zamówienia będą przetwarzane przez okres 5 lat kalendarzowych od momentu zakończenia świadczenia usługi ze względu na wymagania przepisów podatkowych. Dane związane ze zrealizowanym zleceniem będą przetwarzane przez okres do 6 lat kalendarzowych od momentu zakończenia świadczenia usługi ze względu ochronę przed ewentualnymi roszczeniami lub windykację należności.
  • Twoje dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do tego na mocy przepisów prawa, a także do biurach rachunkowego, firmy świadczącej usługi utrzymania strony internetowej i poczty oraz podmiotu świadczącego usługi windykacyjne, a także w celu należytego świadczenia usług, podmiotom świadczącym usługi, szkoleniowe oraz doradcze w zakresie ochrony danych osobowych.
  • Przysługuje Ci prawo do żądania edycji, wglądu, informacji o źródle pozyskania, sprzeciwu na dalsze przetwarzanie, przeniesienia danych do innego administratora, a także prawo do bycia zapomnianym, chyba że w przepisach prawa wyraźnie wskazano inaczej lub żądanie stoi w sprzeczności z prawnie uzasadnionym interesem ESCEKA. W celach związanych ze skorzystaniem ze swoich praw, należy skontaktować się poprzez e-mail wskazany na stronie sylwiaczub.pl
  • W każdej chwili możesz złożyć skargę na sposób przetwarzania Twoich danych przez ESCEKA do organu nadzorczego ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych (uodo.gov.pl).

Polityka prywatności dla użytkowników Fanpage 


Strona jest dostępna w ramach serwisu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/odo.w.bibliotece, gdy przeglądasz jej zawartość
(niezależnie od tego, czy jesteś zalogowany, czy nie) przetwarza Twoje dane osobowe, aby móc dostarczyć Ci reklamy jego partnerów. Zasady  wykorzystania Twoich danych znajdziesz w polityce prywatności Facebook:
https://www.facebook.com/privacy/explanationKiedy korzystasz z mojego Fanpage, ja również przetwarzam Twoje dane


Jakie dane są zbierane?
Strona służy do prezentowania moich opinii, a także przedstawienia zakresu świadczonych usług, i do umożliwienia Ci kontaktu ze mną. Gdy przeglądasz profil, Facebook automatycznie zbiera informacje o Twojej wizycie. Poprzez udostępniony mi panel administratora widzę informacje statystyczne o wizytach na moim Fanpage, np. wiek odwiedzających, ich reakcje, aktywność. Ma to pomóc mi dopierać treści do preferencji użytkowników Fanpage, a także sprawdzić skuteczność wyświetlanych reklam. O tym, czy zobaczysz moją reklamę decyduje Facebook, ja widzę informacje statystyczne o reakcjach na reklamę, a także reakcje i komentarze pod reklamami.
Widzę Twoje komentarze oraz reakcje, jako użytkownik Facebook (administrator Fanpage) mam możliwość przejrzenia Twojego profilu publicznego, a także skontaktowania się z Tobą poprzez dostępny w Facebook komunikator.


W jaki sposób dane są wykorzystywane?
Dane zbierane w trakcie korespondencji będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie. Jeżeli postanowisz korzystać z moich usług, dane będą przetwarzane w związku z ich realizacją, na zasadach określonych w regulaminie usług: https://sylwiaczub.pl/regulamin-swiadczenia-uslug/
Wykorzystuję dane statystyczne do tworzenia nowych reklam, a także wyboru wyświetlanych treści. Wszystkie decyzje są podejmowane w sposób niezautomatyzowany.


Wykorzystanie ciasteczek (“cookies”)
Serwis Facebook wykorzystuje pliki cookies oraz opcje śledzenia użytkownika, także wówczas, gdy korzysta on z innych stron internetowych. Więcej informacji znajdziesz tutaj:
https://www.facebook.com/policies/cookies/
oraz tutaj:
https://www.facebook.com/help/206635839404055?ref=dp

Twoje prawa

Przysługuje Ci prawo do żądania edycji, wglądu, informacji o źródle pozyskania, sprzeciwu na dalsze przetwarzanie, przeniesienia danych do innego administratora, a także prawo do bycia zapomnianym, chyba że w przepisach prawa wyraźnie wskazano inaczej lub żądanie stoi w sprzeczności z prawnie uzasadnionym interesem ESCEKA. W celach związanych ze skorzystaniem ze swoich praw, należy skontaktować się poprzez e-mail dostępny na stronie lub poprzez prywatną wiadomość na Facebooku.

W każdej chwili możesz złożyć skargę na sposób przetwarzania Twoich danych przez ESCEKA do organu nadzorczego ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych (uodo.gov.pl).

Informacja o współadministrowaniu danych z Facebook Ireland Limited


1. W związku z prowadzeniem fanpage w serwisie facebook ESCEKA Sylwia Czub-Kiełczewska (czyli firma, pod którą prowadzę działalność) wraz z Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) współadministratorami Twoich danych w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych.
2. Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników mojego fanpage..
3. Facebook Ireland w ramach współadministrowania jest odpowiedzialny:
posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony
zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą
zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyło
naruszenie o zdarzeniu
zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia
bezpieczeństwa Pani/a danych.
4. Moja odpowiedzialność wynikająca ze współadministrowania:
posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk
zrealizowanie obowiązków informacyjnych
5. Facebook Ireland może udostępnić Ci zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony zgodnie z art. 26 ust. 2 RODO, za pośrednictwem danych zawartych w Informacjach o statystykach strony, do których dostęp można uzyskać z fanpage stron.
6. Głównym organem nadzorczym w zakresie współadministrowania jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach).
7. Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne na stronie:
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
8. Zasady przetwarzania Pani/a danych osobowych przez Facebook Ireland są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Zmiany polityki prywatności
Zastrzegam sobie prawo zmiany niniejszej Polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

Data aktualizacji: 13-10-2020 r.