12 kwi

Czy czytelnik może odmówić podania niektórych danych?

Na to pytanie odpowiadam w najnowszym numerze Bibliotekarza.

Opis numeru:

Kwietniowy numer rozpoczyna artykuł dr Weroniki Parfianowicz-Vertun Prawo do czytania dla przyjemności omawiającym zagadnienie poprawy piśmiennych umiejętności dzieci, młodzieży i dorosłych w Europie. W kolejnym artykule Artur Nowakowski przybliża ważny etap w życiu i działalności Stefana Żeromskiego związany z Zakopanem. Tekst Łukasza Gołębiewskiego poświęcony jest Umberto Eco, pisarzowi – miłośnikowi bibliotek. W dziale

„Wywiady” prezentujemy rozmowę z Ireną Koźmińską, prezesem Fundacji ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom. W bieżącym roku mija 15 lat prowadzenia kampanii czytania przez Fundację.

W dziale „Z bibliotek” prezentujemy tekst Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna w Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego Mai Chocianowskiej-Sidoruk i Elżbiety Czarneckiej omawiający wykorzystanie UKD jako języka informacyjno-wyszukiwawczego oraz porządkującego księgozbiór w przestrzeni otwartej nowego gmachu biblioteki. Danuta Sroka, autorka artykułu Siedemdziesiąt lat Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku, przedstawia działalność i aktywność placówki prowadzoną w ciągu minionych lat. Ewa Madej w artykule Twoje miejsce na Ziemi omawia działania podejmowane w ramach międzynarodowej kampanii „Tydzień Edukacji Globalnej” w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju. Read More

20 wrz

Czy PESEL może być loginem czytelnika w systemie bibliotecznym?

Ostatni kilka razy spotkałam się z pytaniem, czy można wykorzystać PESEL czytelnika, jako jego login do katalogu online (OPAC) w systemie bibliotecznym biblioteki i/lub numer karty czytelnika.

Co do zasady, nie jest to zabronione, jednakże jest to niewskazane. Przede wszystkim PESEL, sam w sobie, stanowi dane osobowe w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych. Używanie danej osobowej, jako identyfikatora użytkownika budzi wątpliwości, czy w ten sposób nie ujawnia się osobom nieupoważnionym danych tej osoby. Administrator danych jest zobowiązany wykazać należytą staranność w dbaniu o dane osobowe, które przetwarza, wobec tego nie powinien stosować rozwiązania budzącego wątpliwości. Read More

08 maj

Dane o stanie zdrowia czytelników

Niektóre biblioteki zbierają informacje o niepełnosprawności czytelników w związku z wypożyczaniem im zbiorów specjalnych (np. książek czytanych). Czasami czynność ogranicza się tylko do przyjęcia oświadczenia o niepełnosprawności, czasami bibliotekarz prosi o okazania zaświadczenia. Najczęściej wynika to ze zobowiązania biblioteki określonego w ramach umowy z dostawcą książek. Biblioteka raz do roku przesyła też do dostawy informacje statystyczne o wypożyczeniach.

Nie ulega wątpliwości, że bibliotekarz uzyskuje w ten sposób informacje o danych wrażliwych (stan zdrowia czytelnika) i nawet jeżeli te dane nie są gromadzone wprost w systemie, to podpisana z dostawcą książek umowa, wskazuje, że biblioteka wchodzi w posiadanie takich danych. Tym bardziej, jeżeli przygotowuje statystyki osób, które wypożyczają książki czytane, które aby móc je wypożyczyć, muszą wykazać swoją niepełnosprawność, mówimy o przetwarzaniu danych wrażliwych o stanie zdrowia. Read More

05 paź

Do czego służy karta zobowiązania czytelnika?

Karta zapisu/zobowiązania czytelnika jest rzeczą tak powszechną w codziennej pracy bibliotekarza, że nie poświęcamy jej szczególnej uwagi.

Każdy bibliotekarz wie, że należy zabezpieczyć karty zobowiązań przed osobami nieuprawnionymi, gdyż zawierają dane osobowe czytelników. Zgodnie z ustawą wystarczy, że karty nie będą przechowywane w widocznym i ogólnodostępnym miejscu, a na przykład w szafie zamykanej na klucz. Oczywiście w ciągu dnia pracy szafa nie musi być zamknięta – obecność bibliotekarza jest w gwarancją bezpieczeństwa. Wystarczy, żeby były przechowywane w sposób uniemożliwiający odczytanie znajdujących się na niej danych osobowych.

Podczas szkoleń, które prowadzę, często zadaję pytanie, w jakim celu przedkłada się czytelnikowi kartę zapisu do podpisu i co jest jej najistotniejszym elementem. Prawie zawsze spotykam się z mylnym stwierdzeniem, że istotne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez czytelnika. Read More