02 gru

Czy zgodnie z RODO potrzebna jest zgoda na przetwarzanie danych uczestnika konkursu?

Tematami konkursów zajmowałam się już kilkukrotnie, m.in. we wpisach:

Jednakże problem wrócił do mnie ze zdwojoną siłą ze względu na opublikowany w zeszłym tygodniu RODOporadnik dla sektora nowych technologii. Autorzy poradnika podeszli do zagadnienia w bardzo praktyczny sposób, odpowiadając na najczęstsze pytania, z jakimi mierzą się firmy prowadzące działalność marketingową. Szczególnie polecam omówienie tematu zgody na wysyłanie newsletteru.

Nie mogę jednak zgodzić się z wytycznymi w zakresie organizowania konkursów. Szczerze mówiąc mam duże wątpliwości, czy autorzy rzeczywiście mieli na myśli to co ostatecznie zostało opublikowane w poradniku, biorąc pod uwagę ich wcześniejsze wytyczne, które stoją w sprzeczności z poradami w zakresie konkursów.

Ale od początku. Ostatnie pytanie zadane w poradniku odnosi się do kwestii legalności przetwarzania danych osobowych uczestników konkursów. Czy niezbędna jest zgoda, czy można uznać, że przetwarzanie ich danych wpisuje się w prawnie usprawiedliwiony interes administratora danych, jakim jest marketing produktów własnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)? Zdaniem autorów poradnika, Administrator danych, organizując konkurs, będący  przyrzeczeniem publicznym w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego i nast., może przetwarzać dane osobowe uczestnika konkursu na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu, m.in. w celu: organizacji konkursów, w tym obsługi zgłoszeń, w zakresie pomocy
technicznej, informowania o wynikach i wyłaniania zwycięzców oraz przyznawania i wysyłania nagród konkursowych.

W mojej opinii do przeprowadzenia konkursu niezbędna jest zgoda uczestnika. Wywodzę ją nie tylko z przepisów RODO, ale także dotychczasowej praktyki oraz wytycznych Urzędu Ochrony Danych Osobowych w tym zakresie. Ale po kolei.

Read More

17 wrz

Czy dyrektorzy szkół biorących udział w turnieju mogą wyrazić zgodę na przetwarzanie danych uczestników?

Zupełnym przypadkiem trafiłam na regulamin turnieju, w którym znalazłam taki przedziwny zapis:

Dyrektorzy szkół drużyn biorących udział w Turnieju wyrażają zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez organizatora (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926). Informacje zawierające dane szkoły: adres, nr telefonu, e-mail służą tylko do celów związanych z organizacją Turnieju.

Co ciekawe organizator stwierdził, że zapis jest „w porządku”, bo:

 1. Dyrektorzy szkół zbierają zgody na przetwarzanie danych osobowych uczniów;
 2. „Wszyscy” mają podobne zapisy w regulaminach.

Idąc tym tropem zapytałam wujka Google, czy rzeczywiście „wszyscy mają takie zapisy” i okazało się, że może nie wszyscy, ale bardzo wielu. Jeżeli wyszukacie to zdanie, będziecie wiedzieć o czym mówię. Organizatorami są podmioty publiczne, co potwierdza obawy o to, że są one nieprzygotowane do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych (o zmianach wynikających z RODO nawet nie wspominam). Read More

30 sie

Organizowanie konkursu na zlecenie klienta

Wśród firm, z którymi współpracuję jest kilka agencji reklamowych, które bardzo często przeprowadzają konkursy na zlecenie swoich klientów. Doświadczenie pokazuje, że większość tych klientów nie ma pojęcia o kwestiach formalnych takich jak powierzenie danych agencji, pozyskiwanie zgody na przetwarzanie danych, tworzenie regulaminu, czy w końcu rozliczanie podatku. A podkreślenia wymaga fakt, że odpowiedzialność za niewłaściwie (niezgodnie z przepisami prawa) przeprowadzony konkurs ciąży na organizatorze, czyli agencji. Biorąc pod uwagę konsekwencje prawne dla agencji, takie jak kary finansowe, odszkodowania tytułem naruszenia prywatności, czy utrata wizerunku marki, nie można sobie na to pozwolić.

Podstawowe problemy i zagrożenia związane z realizowaniem konkursów na zlecenie:

 1. Presja czasu (konkurs ma być „na wczoraj”)
 2. Zbieranie danych uczestników i przekazywanie klientowi bez sformalizowania współpracy w umowie powierzenia
 3. Niewłaściwe zabezpieczenie gromadzonych i przetwarzanych danych
 4. Nielegalne gromadzenie danych uczestników (brak właściwie pozyskanej zgody)
 5. Zbieranie danych uczestników do celów marketingowych pod przykrywką konkursu
 6. Źle przygotowany regulamin lub jego brak
 7. Niewypełniony obowiązek informacyjny wobec uczestnika
 8. Brak przeszkolenia pracowników agencji w zakresie procedury przeprowadzania konkursów
 9. Klient wie lepiej (to najgorsze)

Read More

02 sie

Pozyskiwanie zgody na przetwarzanie danych osobowych – najczęstsze błędy

Kto chociaż raz zetknął się z zagadnieniem pozyskiwania zgody wie, że temat jest tylko pozornie łatwy. W praktyce ten proces budzi wiele wątpliwości zaczynając od formy pozyskania, na treści zgody kończąc.

Definicja zgody na przetwarzanie danych osobowych

Ustawa o ochronie danych osobowych: Zgoda osoby, której dane dotyczą (podmiotu danych), to oświadczenie woli, którego treścią jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych tego, kto składa oświadczenie; zgoda nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści; zgoda może być odwołana w każdym czasie.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych:  zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych

Zgodnie z motywem 40 preambuły RODO:  Aby przetwarzanie danych było zgodne z prawem, powinno się odbywać na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub na innej uzasadnionej podstawie przewidzianej prawem: albo w niniejszym rozporządzeniu, albo w innym akcie prawnym Unii lub w prawie państwa członkowskiego, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, w tym musi się ono odbywać z poszanowaniem obowiązku prawnego, któremu podlega administrator, lub z poszanowaniem umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Mówiąc krótko, zgoda nie zawsze jest konieczna. Pisałam o tym szerzej tutaj. https://sylwiaczub.pl/pytanie-czy-zawsze-konieczna-jest-zgoda/

Brak dowodu pozyskania zgody

Zgoda jest oświadczeniem woli, może być wyrażona w dowolny sposób. Jednakże to na administratorze danych spoczywa obowiązek udowodnienia, że uzyskał zgodę. Read More

25 cze

Kiedy zwycięzca konkursu musi podać PESEL w celu odbioru nagrody (aktualizacja)

To już trzecia aktualizacja wpisu (marzec 2019) nie wykluczam, że treść będzie wymagała za rok kolejnej aktualizacji.

Zakres danych zbieranych od uczestnika konkursu powinien być adekwatny i uzasadniony do celu przetwarzania. Co do zasady organizator konkursu nie powinien od razu prosić uczestników o wszystkie dane, niezbędne nie tylko do realizacji konkursu, ale także do wydania nagród. Trudno uzasadnić zbieranie danych adresowych wszystkich uczestników, jeżeli nagrody zostaną wysłane tylko do laureatów. W związku z tym, organizując konkurs, należałoby: Read More

26 maj

Organizowanie konkursów – kompleksowe omówienie, nie tylko w kontekście RODO

Konkursy to jedna z najpopularniejszych metod na promocję podmiotu lub marki. Konkursy często robione są „na szybko”, co może pociągać za sobą negatywne konsekwencje dla organizatora, jeżeli nie zabezpieczył właściwie swojego interesu. Omówię organizowanie w kontekście szerszym niż ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), mając nadzieję, że będzie to dla Was bardziej wartościowe i łatwiejsze do wykorzystania, gdyż kompleksowe.

Konkurs czy loteria?

Mówiłam o pułapkach, pierwszą z nich jest organizowanie konkursu, który w praktyce okazuje się loterią. Bardzo ciekawy artykuł na ten temat, szeroko omawiający zagadnienie, jest tutaj. Ja natomiast powiem krótko: Konkurs wyróżnia to, że jego uczestnicy muszą wykazać się obiektywnie ocenionymi umiejętnościami, które można uznać za najlepsze (a tym samym nagrodzić w konkursie). Konkurs, w którym wszyscy wygrywają albo losuje się nagrody z dostępnej puli, nie jest konkursem tylko loterią. Loteria nie jest niczym złym, jednakże wymaga dopełnienia większej liczby formalności (zgłoszenie organom celnym), których niedopełnienie może pociągać nieprzyjemne konsekwencje, w szczególności kary finansowe. Read More

15 sty

Czy za każdym razem, gdy organizuję konkurs muszę zgłaszać zbiór do GIODO?

Wraca do mnie jak bumerang pytanie dotyczące zbiorów danych osobowych, które zawierają dane osobowe różnych osób w różnym zakresie pól informacyjnych, takich jak „uczestnicy konkursów”, czy „uczestników szkoleń”. W zależności od wydarzenia, raz zbiera się szerszy zakres danych od uczestników (dane teleadresowe, PESEL, dane kontaktowe), a czasami węższy (np. tylko imię, nazwisko i e-mail). Pytanie brzmi, czy za każdym razem, gdy planujemy zbierać dane do tego zbioru, powinniśmy zgłaszać zmianę do GIODO? A może każdy konkurs (szkolenie) zgłaszać jako odrębny zbiór? Read More