23 kwi

Ochrona danych osobowych a dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej jest dzisiaj palącym problemem dla wielu instytucji publicznych (szczególnie urzędów) lub realizujących zadania publiczne, które po pierwsze są zasypywane pytaniami w tym trybie, po drugie nie wiedzą jak sobie z nimi radzić. Moja ogólna uwaga do zagadnienia i zalecenie jest takie, aby wprowadzić w swoim podmiocie procedurę postępowania z zapytaniem i udzielania odpowiedzi w trybie dostępu do informacji publicznej. Moje doświadczenie, wynikające z przeprowadzania audytów w instytucjach publicznych, jest takie, że pracownicy tych podmiotów zupełnie nie wiedzą, co robić z pytaniami o informację publiczną. Zazwyczaj jest w takim podmiocie wąskie grono osób, które mają właściwą wiedzę i potrafią udzielić odpowiedzi, jednakże szeregowi pracownicy, do których takie pytania są kierowane, nie wiedzą co z nimi robić. Podczas audytów stwierdziłam, że gdy do pracownika instytucji publicznej przychodzi e-mail z pytaniem w trybie dostępu do informacji publicznej, to albo od razu go kasuje, bo uznaje, że wymagana jest forma pisemna albo żąda udzielenia pełnych danych nadawcy pytania. Dodatkowo często odpowiedzi są udzielane przez samych pracowników, a powinny być konsultowane przynajmniej z osobą zajmującą się tego typu kwestiami i/lub z prawnikiem. Nie powinno w tym całym łańcuszku zabraknąć ABI. Wprowadzenie jednolitej procedury i przeszkolenie pracowników w zakresie postępowania z takimi postępowaniami, pozwoli uniknąć stresów i nieprzyjemnych sytuacji.

Opowiem dzisiaj o odpowiadaniu na pytania o informację publiczną w kontekście pytania zadanego w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, które zostało skierowane przez Fundację Promocji Bezpieczeństwa. Samo pytanie także stanowi informację publiczną, więc poniżej je przytaczam: Read More

17 maj

Czy dokumentacja bezpieczeństwa informacji stanowi informację publiczną?

Wiele podmiotów publicznych publikuje na swoich stronach internetowych politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym. Często uzasadniają to koniecznością upublicznienia dokumentacji bezpieczeństwa, jako informacji publicznej. Czy rzeczywiście jest to informacja publiczna? I w szczególności czy odmówienie wglądu w dokumentację może skutkować negatywnymi konsekwencjami dla jednostki publicznej?

Ustawa o dostępie do informacji publicznej określa, że każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu (…)

Read More

01 lut

Zapytanie o ABI i dokumentację przetwarzania danych osobowych w trybie dostępu do informacji publicznej

Ostatnio przygotowałam dla jednej z bibliotek odpowiedź na zapytanie w trybie dostępu do informacji publicznej, odnośnie opracowanej i wdrożonej dokumentacji przetwarzania danych osobowych, powołania ABI oraz rejestracji zbiorów w GIODO.

Pomyślałam, że pewnie część z Was też dostaje takie lub podobne pytania i przy niektórych może mieć problem z odpowiedzią, dlatego zamieszczam poniżej odpowiedzi opracowane dla biblioteki, która:

  • nie powołała Administratora Bezpieczeństwa Informacji,
  • opracowała i wdrożyła dokumentację przetwarzania danych osobowych,
  • nie publikuje zarządzeń dyrektora w BIP
  • nie odpowiada na wnioski w oparciu o Kodeks Postępowania Administracyjnego (instytucje kultury nie muszą).

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie następującej informacji publicznej i przesłanie na adres email w zakresie zgodnym z poniższymi pytaniami:

1. Czy po dniu 1.01.2015 r. opracowano dokumentację dotyczącą ochrony danych osobowych wymaganą przepisami rt. 36 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. Zm.) [zwanej dalej Ustawą] w postaci:
– polityki bezpieczeństwa danych osobowych;
– instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych. Read More

13 cze

Czy służbowe e-maile stanowią informację publiczną?

Pytanie od Pani Ewy:

Do biblioteki wpłynął wniosek o udzielenie informacji publicznej. Wnioskodawca żąda udostępnienia zawartości skrzynki mailowej z ostatnich dwóch miesięcy. W skrzynce znajduje się korespondencja prowadzona przez bibliotekę również z czytelnikami (zwrot materiałów, prolongata itd.). Czy zawartość skrzynki e-mail stanowi informację publiczną i mamy obowiązek ją udostępnić? A jeśli tak, czy należy dane osobowe zanonimizować?

Kilka lat temu rzeczywiście sądy nakazywały udostępnianie treści
korespondencji. Jednak sytuacja uległa zmianie. Teraz ogranicza się
informację publiczną w odniesieniu do Konstytucji (czyli ochrony
prywatności tych osob, które piszą do instytucji publicznych – usunięcie
ich danych, często nie anonimizuje wiadomości, bo wynikają one pośrednio z treści)  lub ochrony danych osobowych.
Po zapoznaniu się z linią orzeczniczą, Read More

21 lis

BIP a dane osobowe

Biblioteki publiczne mają obowiązek prowadzenia Biuletynów Informacji Publicznej oraz odpowiadania na pytania zadawane przez obywateli w związku z ustawą o dostępie do informacji publicznej. GIODO rozwiewa wątpliwości dotyczące pozostawiania lub usuwania danych osób prywatnych z dokumentów publikowanych w BIP:

Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
z dnia 4 listopada 2013 r. DOLiS/DEC-1155/13/72531, teza:

Publikacja dokumentu, który zawiera dane osobowe w zakresie, który może powodować naruszenie prawa do prywatności osoby, której te dane dotyczą, powinna nastąpić po odpowiednim przetworzeniu danych osobowych w tym dokumencie zawartych. Usunięcie personaliów osób prywatnych, czy też ich zanonimizowanie w ogłoszonej w BIP uchwale nie wpływa na czytelność dokonanego w ten sposób przekazu. W tym przypadku treść aktu administracyjnego nie traci waloru informacyjnego, albowiem wynika z niej kto, kiedy i w jakiej sprawie publicznej zajął określone stanowisko. Podstawowym celem BIP jest powszechne informowanie o sprawach publicznych i w tym przypadku cel ten został zrealizowany.