12 kwi

Infor – uwaga na przekłamanie w artykule

Jeden z moich kolegów poprosił mnie o wypowiedź w sprawie artykułu, który został opublikowany w serwisie ksiegowosc.infor.pl.

Artykuł dotyczy zmian w przepisach ochrony danych osobowych po nowelizacji ustawy, a kolegę zaskoczył fragment:

Pamiętać jednak należy, że wybór co do powołania ABI ma w zasadzie tylko ADO, który jest osobą fizyczną. W przypadku osób prawnych, obowiązek powołania administratora bezpieczeństwa informacji jest dziś bezsporny, o czym pisaliśmy w poście „Jak Google przegrał walkę o ABI’ego”.

Przeczytałam i przetarłam oczy ze zdziwienia. Read More

02 lut

Stary ABI w świetle nowych przepisów, czy trzeba go powołać na nowo?

Osoby, które przed wejściem w życie nowelizacji ustawy pełniły rolę administratorów bezpieczeństwa informacji, często zastanawiają się, jak odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Dużo pytań budzi przede wszystkim uchylenie art. 36 ust. 3, który nakazywał administratorowi danych wyznaczenie administratora bezpieczeństwa informacji, chyba że ADO postanowił sam wykonywać te czynności. Po 1. stycznia 2015 r. ustawodawca zwolnił administratorów danych osobowych z obowiązku wyznaczania ABI, na rzecz dobrowolnego powołania w zamian za pewne przywileje wynikające z ustawy.  Read More

05 gru

Projekt rozporządzenia MAiC w spr. wzorów zgłoszenia ABI

W dniu 24.11.2014 r. na stronach Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji ukazał się projekt rozporządzenia dotyczącego powołania oraz odwołania przez administratora danych ABI-ego. Projekt jest związany z wchodzącą w życie 1 stycznia 2015 r. ustawą o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, która wprowadza szereg zmian w obowiązującej obecnie ustawie o ochronie danych osobowych.

Administratorzy danych, którzy zdecydują się na powołanie ABI, zgodnie z zapisami nowej ustawy, będą zobowiązani dokonać zgłoszenia tej osoby do jawnego rejestru GIODO. Zgłoszenie musi zawierać oznaczenie administratora danych osobowych (biblioteki) oraz dane powołanego ABI-ego w zakresie imienia, nazwiska, numeru PESEL oraz danych kontaktowych. Warto podkreślić, że ABI może podać dane służbowe, jako dane kontaktowe i że w ogólnodostępnym rejestrze nie będą ujawniane numery PESEL. Read More

02 gru

Stanowisko Ministerstwa Gospodarki w kwestii nowych obowiązków ABI

Ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, która wchodzi w życie z dniem 1. stycznia 2015 r. wprowadza szereg zmian dotyczących obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Poniżej przedstawiam wybrane fragmenty konsultacji międzyresortowych i społecznych, które mama nadzieję, że lepiej pozwolą zrozumieć zakres zmian i intencje ustawodawcy.

Większość wątpliwości budzą zapisy dotyczące ABI-ego.

Przykład (Biuro Informacji Kredytowej): 

Art. 12 pkt 4 – propozycja prowadzenia przez GIODO, rejestru administratorów
bezpieczeństwa informacji nie stanowi ułatwienia wykonywania działalności gospodarczej, a wprost przeciwnie nakłada na przedsiębiorców dodatkowe obowiązki tj. zgłaszania i odwoływania, a także aktualizowania informacji o ABI.

Odpowiedzi MG na pytania dotyczącego ABI:

Read More