30 cze

Wzór umowy powierzenia

Być może słyszeliście, że Komisja Europejska zatwierdziła do stosowania wzorcowe klauzule umowy powierzenia, które mają ułatwić administratorom i podmiotom przetwarzającym poprawne zawarcie umowy powierzenia. Klauzule nie są niczym innym, niż rozbudowanym wzorem umowy powierzenia, z którego każdy z nas może korzystać. Jest to szczególnie przydatne, jeżeli dla swojej działalności nie masz jeszcze umowy powierzenia albo negocjujejsz jakieś warunki z kontrahentem i będziesz mógł odwołać się do wzorcowych zapisów.

Niestety klauzule zostały opublikowane w formacie pdf, w dodatku z różnymi komentarzami. W związku z tym przygotowałam dla Ciebie wersję edytowalną, bez niepotrzebnych elementów.

Read More
14 maj

Czy z osobą samozatrudnioną należy podpisać umowę powierzenia?

Upoważnienie, czy powierzenie danych? Ten temat od pewnego czasu przewija się w moich rozmowach z klientami. Biorąc pod uwagę aktualny rynek pracy oraz to, że w wielu firmach dostęp do danych mają osoby prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze, a zatem nie będące pracownikami, należy w firmie przyjąć jednolitą procedurę postępowania. Osobiście jestem zwolenniczką umowy powierzenia i co do zasady takie rozwiązanie stosuję w relacjach biznesowych z moimi klientami, jednakże dla wielu administratorów to rozwiązanie jest dość problematyczne. Tym bardziej, że osoby samozatrudnione bardzo niechętnie podchodzą do kwestii zawarcia powierzenia, czasami stwierdzając wprost, że nie zgadzają się na takie rozwiązanie.

I naprawdę w wielu przypadkach jest to uzasadnione.

Read More

18 sty

Czy wysyłanie pracowników na szkolenie BHP wymaga zawarcia umowy powierzenia danych?

Dzisiaj omówię pytanie otrzymane przez mój fanpage od jednego z zaprzyjaźnionych ABI: czy wysyłając pracowników na szkolenie bhp prowadzone przez firmę zewnętrzną, przy przekazywaniu danych pracowników niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia należy też sporządzić umowę powierzenia danych? Szkolenia takie są ustawowo obowiązkowe.

Pytanie bardzo mi się spodobało, bo stanowi problem, z którym musi zmierzyć się nie jeden ABI. I jak to w życiu bywa, to co w teorii wydaje się zrozumiałe, w praktyce budzi wątpliwości. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że szkolenia rzeczywiście są obowiązkowe, ale przecież nie musi ich robić zewnętrzna firma, tylko zatrudniony przez administratora danych specjalista ds. BHP.
Jeżeli firma zdecydowała się jednak na zewnętrzny podmiot, który obsługuje ją w tym zakresie, moim zdaniem, należy podpisać umowę powierzenia (to może być część umowy na usługi lub zlecenia, nie ma obowiązku podpisywania oddzielnego dokumentu). Mówiąc krótko – ADO powierza zadanie, które mógłby zrealizować samodzielnie (i z którym wiąże się przetwarzanie danych, dla których jest ADO), innemu podmiotowi.

Read More

18 lut

Kto upoważnia pracowników do przetwarzania danych przy umowie powierzenia?

Pytanie od Pani Beaty:

Czy firma, która świadczy usługę dla innej firm X, z którą ma podpisaną umowę powierzenia danych osobowych, ma obowiązek zebrać od pracowników oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych firmy X? Czy wystarczy sama umowa powierzenia danych? Czy musimy uzyskać zgody od osób, których dane zostaną nam powierzone, na przetwarzanie ich danych?

Read More