21 cze

Podawanie danych, gdy chcemy skorzystać z usługi

Czy Wam też zdarzyło się, że byliście proszeni o podanie swoich danych, gdy dookoła było dużo obcych ludzi? Pomijam fakt, że można odczuwać dyskomfort w sytuacji ujawniania swoich prywatnych danych. Administrator danych jest zobowiązany do ochrony danych, które przetwarza już na etapie ich gromadzenia. Powinien umożliwić osobie, która korzysta z jego usług takie przekazanie mu danych, aby nie narażać go na ujawnienie ich osobom postronnym. W szczególności powinien zapewnić możliwość zapisania ich, zamiast ustnego przekazania.

Read More

09 gru

Co zawiera karta zobowiązania generowana z MAK+?

W artykule z 5. października wyjaśniłam że biblioteka nie potrzebuje pobierać zgody na przetwarzanie danych osobowych od czytelników, gdyż działa na podstawie ustawy o bibliotekach, która zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych jest wystarczającą podstawą prawną do przetwarzania ich danych.

Co zatem powinna zawierać karta zobowiązania? Read More

19 paź

Czy niepełnoletni może sam zapisać się do biblioteki?

Bardzo często powtarzające się na moich szkoleniach pytanie dotyczy możliwości samodzielnego zapisania się do biblioteki przez osobę niepełnoletnią.

Czy akceptacja regulaminu przez osobę niepełnoletnią będzie wiążąca? Czy osoba niepełnoletnia powinna złożyć swój podpis na karcie zobowiązania (zapisu) obok podpisu opiekuna prawnego?

Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w art. 10 Kodeksu Cywilnego:

Ograniczoną zdolność do czynności prawnych mają osoby małoletnie, które ukończyły 13 lat (…) Zasadniczo do ważności umowy, przez którą osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych zaciąga zobowiązanie lub rozporządza swoim prawem, potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego.

Wyjątkami są:
– umowy należące do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, (…)

Skorzystanie z usług biblioteki, w tym zapisanie się do niej, można jak najbardziej uznać za bieżące sprawy życia codziennego, wobec tego małoletni czytelnik, który ukończył 13 rok życia może samodzielnie zapisać się do biblioteki.

Jeżeli biblioteka uznaje, że do 18 roku życia zapisu może dokonać za małoletniego opiekun prawny, wówczas podpis małoletniego na karcie zobowiązania jest niepotrzebny.

05 paź

Do czego służy karta zobowiązania czytelnika?

Karta zapisu/zobowiązania czytelnika jest rzeczą tak powszechną w codziennej pracy bibliotekarza, że nie poświęcamy jej szczególnej uwagi.

Każdy bibliotekarz wie, że należy zabezpieczyć karty zobowiązań przed osobami nieuprawnionymi, gdyż zawierają dane osobowe czytelników. Zgodnie z ustawą wystarczy, że karty nie będą przechowywane w widocznym i ogólnodostępnym miejscu, a na przykład w szafie zamykanej na klucz. Oczywiście w ciągu dnia pracy szafa nie musi być zamknięta – obecność bibliotekarza jest w gwarancją bezpieczeństwa. Wystarczy, żeby były przechowywane w sposób uniemożliwiający odczytanie znajdujących się na niej danych osobowych.

Podczas szkoleń, które prowadzę, często zadaję pytanie, w jakim celu przedkłada się czytelnikowi kartę zapisu do podpisu i co jest jej najistotniejszym elementem. Prawie zawsze spotykam się z mylnym stwierdzeniem, że istotne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez czytelnika. Read More