29 paź

Jak określić administratora danych osobowych w bibliotece wojskowej lub urzędzie?

Problem z ustaleniem administratora danych osobowych w bibliotece klubu wojskowego (dalej będę nazywać ją biblioteką wojskową) polega na tym, że ta biblioteka nie jest samodzielną jednostką organizacyjną. Biblioteka wojskowa znajduje się w strukturach organizacyjnych jednostki wojskowej, która nie posiada osobowości prawnej. Natomiast osobowość posiada obsługujący jednostkę wojskową pod względem administracyjnym i gospodarczym oddział, pododdział lub związek organizacyjny (np. Wojskowy Oddział Gospodarczy). Kierownicy bibliotek wojskowych stają przed trudnością w określeniu, czy administratorem jest jednostka, dowódca, czy WOG.

Punktem wyjścia do znalezienia odpowiedzi na pytanie, jest ustawowa definicja administratora danych: jest to organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osobę decydującą (samodzielnie) o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.  Trudność w ustaleniu administratora danych osobowych w instytucjach państwowych polega na tym, że dla danych przetwarzanych w ramach jednego podmiotu (np. urzędu) może być różny administrator danych osobowych. Dla danych pracowniczych będzie nim pracodawca, ale dla danych przetwarzanych w ramach centralnego rejestru PESEL Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Decydującym czynnikiem jest odpowiedź na pytanie kto decyduje o celach i środach przetwarzania danych osobowych. Co ciekawe w przypadku wniosków kierowanych do urzędu o udostępnienie danych z rejestru PESEL powstaje nowy zbiór danych osobowych „decyzji administracyjnych na wniosek o udostępnienie danych z rejestru PESEL”, dla którego administratorem jest podmiot przetwarzający te dane. Read More

12 kwi

Czy czytelnik może odmówić podania niektórych danych?

Na to pytanie odpowiadam w najnowszym numerze Bibliotekarza.

Opis numeru:

Kwietniowy numer rozpoczyna artykuł dr Weroniki Parfianowicz-Vertun Prawo do czytania dla przyjemności omawiającym zagadnienie poprawy piśmiennych umiejętności dzieci, młodzieży i dorosłych w Europie. W kolejnym artykule Artur Nowakowski przybliża ważny etap w życiu i działalności Stefana Żeromskiego związany z Zakopanem. Tekst Łukasza Gołębiewskiego poświęcony jest Umberto Eco, pisarzowi – miłośnikowi bibliotek. W dziale

„Wywiady” prezentujemy rozmowę z Ireną Koźmińską, prezesem Fundacji ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom. W bieżącym roku mija 15 lat prowadzenia kampanii czytania przez Fundację.

W dziale „Z bibliotek” prezentujemy tekst Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna w Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego Mai Chocianowskiej-Sidoruk i Elżbiety Czarneckiej omawiający wykorzystanie UKD jako języka informacyjno-wyszukiwawczego oraz porządkującego księgozbiór w przestrzeni otwartej nowego gmachu biblioteki. Danuta Sroka, autorka artykułu Siedemdziesiąt lat Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku, przedstawia działalność i aktywność placówki prowadzoną w ciągu minionych lat. Ewa Madej w artykule Twoje miejsce na Ziemi omawia działania podejmowane w ramach międzynarodowej kampanii „Tydzień Edukacji Globalnej” w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju. Read More

16 mar

O ochronie danych osobowych w bibliotece

podkarpackie maki

Wszystkich bibliotekarzy, szczególnie tych pracujących w systemie bibliotecznym MAK+, zapraszam do lektury nowego numeru PODKARPACKICH MAK-ów.

Oprócz spraw związanych z funkcjonowaniem bibliotek oraz pracy w systemie bibliotecznym, znajdziecie w nim zebrane w jednym miejscu istotne wpisy z mojego bloga dotyczące ochrony danych osobowych w bibliotece.

Numer jest dostępny online tutaj.

25 lut

Biuletyn EBIB o prawie do prywatności

Zapraszam Was do lektury nowego numeru Biuletynu EBIB (dostępny online!) poświęconego zagadnieniu prywatności i ochrony danych osobowych w bibliotekach publicznych. Miałam swój skromny udział w bieżącym numerze, przygotowując subiektywną ocenę tego, jak biblioteki radzą sobie z przepisami o ochronie danych osobowych. Poza tym znajdziecie, m.in. bardzo ciekawy wpis dotyczący zasad prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej.

22 lut

O danych osobowych czytelnika

Zapraszam Was do lektury poradnika Biblioteka. Więcej niż myślisz (dostępny online), który został przygotowany przez Fundację Normalne Miasto. Fenomen. Czy do korzystania z bibliotek jest potrzebny poradnik? Okazuje się, że tak, ponieważ na przestrzeni ostatnich lat, zmianie uległ nie tylko wizerunek bibliotek, ale przede wszystkim ich oferta. Bibliotekarz nie jest „kelnerem książki”, a animatorem kultury. Prowadzi zajęcia edukacyjne, kulturalne, imprezy biblioteczne, doradza w zakresie doboru lektury. Biblioteki to już nie tylko „domy książek”, ale także miejsca spotkań, z ciekawą ofertą i miłą atmosferą (nie tylko do pracy, ale także do wypoczynku). Read More

13 lut

„Tajemniczy czytelnik” pyta o dane osobowe

Fundacja Normalne Miasto „Fenomen” przeprowadziła badanie jakości obsługi czytelników przez wszystkie łódzkie biblioteki metodą „tajemniczego klienta”. Jest to badanie polegające na pojawieniu się w badanym miejscu osoby udającej klienta, która ma na celu sprawdzenie konkretnych elementów obsługi. Badanie jest obiektywne, gdy ów tajemniczy klient odwiedzi badane miejsce kilkukrotnie, w różnych porach i w różne dni.

Wyniki badania zostały opublikowane na stronie Fundacji, będą także szeroko omawiane podczas seminarium Biblioskan – monitoring i ewaluacja bibliotek publicznych, które odbędzie się 15 marca w Łodzi i na które serdecznie zapraszam.

Badanie odnosiło się także do tego, o co biblioteka może zapytać, o co powinna, a czego nie wolno jej robić w kontekście przepisów o ochronie danych osobowych oraz w jaki sposób powinna uzasadnić konieczność otrzymania określonych danych.

Badanie wykazało, że aż w 22% przypadków bibliotekarze postawili przed tajemniczym czytelnikiem otwarte pytanie o zawód, podczas gdy pytanie powinno ograniczyć się do wyboru jednej z trzech opcji: pracujący, uczący się, pozostali (wynika to z obowiązujących w 2015 r. kategorii w raporcie na potrzeby GUS). Read More

12 lut

Obowiązki biblioteki po nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych

Minął już rok od nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych Administratorzy Danych (Biblioteki) mieli czas na dostosowanie się do zmian w przepisach do końca czerwca 2015 roku. W związku z tym warto podsumować jak zmiany wpłynęły na funkcjonowanie bibliotek oraz jak obecnie kształtują się obowiązki wynikające z przepisów…

Zapraszam do przeczytania artykułu opublikowanego w lutowym numerze Bibliotekarza.

 

 

01 paź

Administrator danych osobowych

Zacznijmy od definicji ustawowej

Art. 7 ust. 4 UODO

Ilekroć w ustawie jest mowa o administratorze danych – rozumie się przez to organ, jednostkę organizacyjną podmiot lub osobę, o których mowa w art. 3, decydujące o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.

Konieczne jest przytoczenie art. 3 UODO (konkretnie ust. 2.2):

Ustawę stosuje się również do osób fizycznych i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, jeżeli przetwarzają dane osobowe w związku z działalnością zarobkową, zawodową lub dla realizacji celów statutowych.

Konkluzja: Read More