26 cze

Czy trzeba rejestrować w GIODO zbiór danych „monitoring wizyjny”?

Pytanie od Pana Grzegorza:

Dzień dobry! Wskazała Pani w jednym z wpisów, że istnieje obowiązek zarejestrowania zbioru danych monitoringu wizyjnego w GIODO. Przecież nie jest to zbiór danych osobowych (gromadzone są tylko wizerunki). Jaką podstawę prawną należałoby wskazać dla przetwarzania danych w ramach tego zbioru?

Panie Grzegorzu, monitoring wizyjny instaluje się w celu ochrony mienia i osób. W szczególności, gdy zostanie dokonane wykroczenie, przekazuje się nagrania z monitoringu do policji, która na jego podstawie identyfikuje sprawcę, a następnie pociąga go do odpowiedzialności. Proszę zwrócić uwagę, że w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Ponieważ nagarnie umożliwia wskazanie sprawcy, należy uznać, że przetwarzamy w ramach monitoringu dane osobowe.

Czy jest to zbiór danych osobowych? Jak najbardziej, gdyż posiada usystematyzowaną strukturę i umożliwia dotarcie do konkretnych danych poprzez parametry daty i czasu.

Jest to zbiór danych osobowych, który zgodnie z art. 40 ustawy o ochronie danych osobowych podlega obowiązkowi zarejestrowania w rejestrze GIODO. We wniosku rejestracyjnym, jako podstawę prawną należy wskazać, że przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego (art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych).

W ramach tego zbioru przetwarzane są dane: wizerunek, data i godzina nagrania. Jeżeli kamery są umiejscowione także na zewnątrz, przetwarzany jest również model i numer rejestracyjny pojazdu.


Sylwia CzubSpodobał Ci się ten wpis? Masz jeszcze jakieś pytania? A może potrzebujesz pomocy przy danych osobowych? Pomogłam już wielu, pomogę i Tobie!

Napisz do mnie


Data aktualizacji: 3 czerwca 2018