01 paź

Monitoring na dworcach kolejowych pozostanie tajemnicą PKP S.A.

Polecam bardzo ciekawy artykuł Pani adwokat Marty Kwiatkowskiej-Cylke podsumowujący wyniki działania fundacji Panoptykon w zakresie badania zasad działania i zakresu monitoringu w pociągach.

Wstęp z artykułu (kliknięcie odniesie do całości)

” W dniu 20 sierpnia 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał ciekawy wyrok w sprawie związanej z monitoringiem wizyjnym. W postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt II SAB/Wa 345/14 Sąd rozważał: czy pytania zadane przez Fundację Panoptykon w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, dotyczące działania systemu monitoringu wizyjnego zamontowanego na dworcach kolejowych, stanowią informację publiczną w rozumieniu ww. ustawy oraz czy spółka PKP S.A. jest podmiotem zobowiązanym do udzielania odpowiedzi na te pytania.”

Data aktualizacji: 3 czerwca 2018