29 lip

Wzór skargi do Prezesa UODO

W ostatim czasie coraz częściej zgłaszacie się do mnie w związku z nieprawidłowym przetwrzaniem Waszych danych. Głównie dotyczy to niezgodnego z prawem upublicznienia danych, gdzie administrator uważa, że miał do tego prawo i odmawia podjęcia działań mających na celu przywrócenie stanu zgodnego z przepisami prawa. W związku z tym pytacie jak i kiedy można złożyć skargę na takiego administratora do Prezesa UODO.

W związku z tym postanowiłam udostępnić Wam przykładowy Wzór skargi do Prezesa UODO wraz z omówieniem.

Poniżej też kilka istotnych informacji w formie Q&A:

Kiedy mogę złożyć skargę?

Jeżeli administrator przetwarza Twoje dane niezgodnie z prawem, np. udostępnił je publicznie lub nieuprawnionej osobie, nie zniszczył, nie respektuje Twojego sprzeciwu na przetwarzanie, itp. Istotne jest to, abyś przed złożeniem skargi skontaktował się z administratorem i zażądał od niego przywrócenia stanu zgodnego z prawem, np. poprzez usunięcie Twoich danych. Jeżeli administrator nie odpowiada na żądanie lub odmawia jego realizacji, zgłoś skargę do UODO. Skargę możesz zgłosić także wtedy, gdy na skutek niewystarczających zabezpieczeń wdrożonych przez administratora Twoje dane zostały usunięte, są niedostępne lub zostały wykradzione. Szczególnie jeżeli w wyniku tego działania poniosłeś negatywne skutki.

Co musi zawierać skarga, aby Prezes UODO jej nie odrzucił?

Twoje dane (imię, nazwisko, adres do korespondencji, może też być jakiś kontakt), dane administratora, na którego składasz skargę (nazwa, adres), jak najbardziej szczegółowy opis nieprawidłowości (jeśli możesz dołącz kopię korespondencji, wskaż daty i treści rozmów), informację jakich działań oczekujesz od Prezesa UODO (o tym więcej poniżej). W przypadku wersji wysyłanej pocztą tradycyjną, skarga musi zawierać własnoręczny podpis. Skargę elektroniczną podpisuje się podpisem kwalifikowanym lub ePUAP.

Czego mogę zażądać w skardze?

Większość skarżących prosi o nałożenie kary pieniężnej na administratora 🙂 Jednak UODO niestety nie będzie mogło zrealizować tego żądania – to leży w jego gestii i jest ostatecznym działaniem, podejmowanym po przeprowadzeniu postępowania. Jeżeli nie wskażesz innego żądania, organ może wezwać Cię do uzupełnienia wniosku. Możesz zażądać nakazania przez Prezesa UODO: Read More

15 kwi

Ile czasu UODO rozpatruje skargi?

Wejście w życie RODO, istotnie wpłynęło na świadomość w zakresie naszych praw wobec administratorów, którzy przetwarzają nasze dane osobowe. W praktyce oznacza to, zaczęliśmy częściej składać skargi na sposób przetwarzania naszych danych osobowych przez różnych administratorów do Prezesa UODO. Niebagatelne znaczenie ma także fakt, że przed wejściem RODO w życie złożenie skargi wiązało się z wniesieniem opłaty wynikającej z Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Obecnie jest to bezpłatne. Zasady składania skarg zostały określone na stronie UODO (tutaj link). Skargi można składać w formie tradycyjnej lub elektronicznie. W przypadku składania Skargi poprzez serwis ePUAP należy zaznaczyć w jakiej formie chce się otrzymać odpowiedź w przeciwnym wypadku zostanie ona wysłana do nas pocztą. Ja taką odpowiedź otrzymałam listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
03 sie

Jak złożyć skargę do GIODO

Są czasami sytuacje, że czara goryczy się przelewa i postanawiamy złożyć skargę na naruszenie prywatności naszych danych, niewłaściwe ich zabezpieczenie, za szeroki zakres przetwarzanych danych, itd. Jeżeli naprawdę chcecie coś zmienić, zamiast narzekać, złóżcie skargę do Generalnego Inspektora. Wymaga to z Waszej pracy odrobinę wysiłku, a nawet poniesienia drobnych kosztów, ale warto ponieść je, żeby zmienić coś na lepsze, zamiast stać z założonymi rękami.

Jak to zrobić? Zapomnijcie o anonimowych donosach, na takie raczej nie zareagują. Pisanie maili (póki co) też mija się z celem. Skargę do GIODO złóżcie tak jak do innych urzędów, czyli w formie pisemnej. Pismo powinno zawierać:

  1. Wasze imię, nazwisko oraz adres do korespondencji.
  2. Opis sprawy, przedmiot skargi, żądania.
  3. Wasz podpis.

Trzy haczyki przy składaniu skargi do GIODO, czyli kiedy skarga zostanie odrzucona: Read More

28 lip

Krótka historia o tym, jak dzięki prokuratorowi można wejść w posiadanie cudzych danych osobowych

Tym razem chciałabym Wam przedstawić ciekawe pismo, które moja koleżanka otrzymała z warszawskiej prokuratury. Pismo zostało przygotowane przez policjanta prowadzącego sprawę i podpisane przez prokuratora. Sprawa dotyczyła kradzieży radia z samochodu koleżanki. Prokurator postanowił poinformować ją o tym, że sprawa została umorzona na skutek śmierci podejrzanego, ale przy okazji zapoznał ją z całą listą jego sprawek oraz innymi pokrzywdzonymi. Na poniższych zdjęciach zamazałam dane pokrzywdzonych oraz numery rejestracyjne aut, ale nietrudno się domyślić, że wszystkie te osoby mieszkały w jednej dzielnicy Warszawy, czasami tuż obok siebie.

Przygotowałam dla koleżanki pismo ze skargą do GIODO z prośbą o interwencję w tej sprawie. Zobaczymy, jaki będzie efekt. Poniżej pismo:

Read More