19 wrz

Zakończenie działalności gospodarczej a wykreślenie zbioru z GIODO

Ostatnio napisał do mnie przedsiębiorca, który zastanawiał się, jakie ma obowiązki wobec GIODO, jeżeli zakończył działalność gospodarczą. Odpowiedź na jego pytanie było złożone, bo zależało od kilku czynników.

Po pierwsze, czy rzeczywiście zakończyło się przetwarzanie danych w zbiorze. Zgłoszony przez przedsiębiorcę zbiór danych dotyczył klientów jego sklepu internetowego. Pomimo, że zakończył już działalność, nadal ma obowiązek przechowywać dokumentację związaną z działalnością na wypadek kontroli skarbowej. Oznacza to, że nie zakończyło się przetwarzanie danych. Nie ma podstawy do wykreślenia zbioru z rejestru prowadzonego przez GIODO, do momentu gdy minie określony przepisami prawa czas przechowywania dokumentacji i zostanie ona zniszczona. Read More

31 gru

Czas oczekiwania na zarejestrowanie w GIODO

Koniec roku zmusza do refleksji nad upływającym czasem, więc dzisiaj będzie o czasie. Odpowiem na pytania:

  • ile czasu czeka się na wpisanie zbioru danych osobowych zwykłych lub wrażliwych w GIODO?
  • jak długo czeka się na wpisanie ABI do rejestru GIODO?
  • jaki jest czas oczekiwania na wykreślenie zbioru z rejestru GIODO?
  • ile czasu ma GIODO na wykreślenie ABI na wniosek administratora danych?

Uwaga: W GIODO nie rejestrujemy zbiorów danych zwolnionych na podstawie artykułu 43 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.

Read More

13 lip

Czy można wyrejestrować z GIODO zbiory zarejestrowane dla filii?

Pytanie od Pani Dagmary:

Czy jeżeli w roku 1999 zostały zarejestrowane w GIODO osobne zbiory d.o. czytelników poszczególnych filii bibliotecznych (jest ich 10), pozostawić taki stan rzeczy, czy może należałoby teraz to jakoś „odkręcić” (jak?) i zarejestrować jeden zbiór  Czytelników? W przypadku likwidacji jednej z filii, których d.o. przejęła inna filia – czy należy wyrejestrować w GIODO zbiór czytelników tej zlikwidowanej placówki?

Kwestia zmian w rejestracji zbiorów danych osobowych rzeczywiście wymaga uważnego wgłębienia się w ustawę, żeby zrozumieć, jak postępować. Co do zasady rejestruje się jeden zbiór danych osobowych i w zgłoszeniu zaznacza, czy dane są przetwarzane centralnie, czy w architekturze rozproszonej. Wybranie architektury rozproszonej stanowi dla GIODO informację, że zbiór jest przetwarzany nie tylko w siedzibie głównej, ale także w oddziałach, czy filiach.

Read More

07 mar

Jak wykreślić zbiór z rejestru GIODO

Zgodnie z ustawą, są dwie sytuacje w których administrator danych może zwrócić się do GIODO o wykreślenie zbioru danych osobowych z rejestru:

1) zaprzestano przetwarzania danych w zarejestrowanym zbiorze;

2) rejestracji dokonano z naruszeniem prawa.

Tak naprawdę druga sytuacja ma miejsce, gdy po kontroli GIODO jego inspektor stwierdzi naruszenie prawa (np. brak podstawy prawnej do przetwarzania danych) i wyda decyzję o wykreśleniu zbioru z rejestru. W świetle nowych przepisów, może zdarzyć się, że to ABI zgłosi do GIODO konieczność wykreślenia zbioru, powołując się na przesłankę braku legalności. Read More