Kontakt

Jeżeli masz pytania z zakresu ochrony danych osobowych, jesteś zainteresowany szkoleniem, sprawdzeniem lub przygotowaniem wymaganej przez przepisy o ochronie danych osobowych dokumentacji zapraszam do kontaktu poprzez e-mail:

ESCEKA – Sylwia Czub-Kiełczewska, z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 111/28, 05-091 Ząbki, NIP 952-19-40-124, REGON 364 386 931.