Kontakt

Jeżeli macie pytania z zakresu ochrony danych osobowych, jesteście zainteresowani szkoleniem, sprawdzeniem lub przygotowaniem wymaganej przez ustawę dokumentacji zapraszam do kontaktu poprzez e-mail:

 

 

ESCEKA – Sylwia Czub-Kiełczewska, z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 111/28, 05-091 Ząbki, NIP 952-19-40-124, REGON 364 386 931.

Regulamin świadczenia usług