09 Sty

Czy można umieścić zgodę na przetwarzanie danych w regulaminie

Nie, nie i jeszcze raz nie. Najchętniej właśnie tak zakończyłabym ten wpis, jednakże jest to tak częsta praktyka, że wymaga szerszego omówienia. Zanim wyjaśnię dlaczego zaznaczę, że taka zgoda jest nieważna, więc nie jest to sprytny sposób na ominięcie problemu pozyskania zgody, a zamienienie małego kłopotu na duży. Zwłaszcza, że często pozyskać zgodę wcale nie jest tak trudno, wszystko jest kwestią chęci. Ale o tym za chwilę 🙂

Zgodnie z art. 7 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych zgoda to oświadczenie woli, którego treścią jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych tego, kto składa oświadczenie; zgoda nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści; zgoda może być odwołana w każdym czasie. Zgoda nie może wynikać z oświadczenia woli o innej treści – czyli zgoda nie może być zawarta w regulaminie, którego zaakceptowanie wiąże się ze zgodą na warunki świadczenia usługi. Umieszczenie w regulaminie zgody, oznacza że wynika ona z „oświadczenia woli zgody na zasady świadczenia usługi określone w regulaminie”. Zatem taka zgoda jest domniemana i nieważna. A jeżeli została pozyskana właśnie w ten sposób, to został złamany art. 49.1. ustawy o ochronie danych osobowych Kto przetwarza w zbiorze dane osobowe, choć ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne albo do których przetwarzania nie jest uprawniony, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Read More

24 Sie

Czy można wygrać z dostawcami reklam SMS?

Poniższy tekst nadesłała moja przyjaciółka, z którą już od dłuższego czasu prowadzę niekończące się rozmowy na temat prywatności. Są niezwykle inspirujące. Jakiś czas temu skarżyła się na przychodzące non stop SMSy z reklamami. Gdy znalazła metodę na ich nieotrzymywanie, postanowiła stworzyć dla Was ten krótki tekst, w którym dzieli się swoim doświadczeniem i skuteczną metodą (potwierdzam z własnego doświadczenia – działa).

Co zrobić, aby nie otrzymywać reklam SMSem

Nie znam osoby, która w dzisiejszych czasach nie posługiwałaby się telefonem komórkowym. Używamy ich na co dzień, w pracy, w domu, dla rozrywki. Tę drogę wykorzystują również firmy chcące coś zareklamować, naciągnąć na smsy premium.

Czy zdarzało Wam się wysłać smsa na konkurs? Zasubskrybować newsy? Przez ciekawość wysłać darmowego smsa? A potem chcąc, nie chcąc otrzymujecie darmowe, ale jakże denerwujące smsy reklamowe. Chwila nieuwagi i można się „naciąć” i obciążyć dość mocno rachunek telefoniczny.  Oczywiście jesteśmy winni sobie sami i często znosimy tę niedogodność. Read More

24 Cze

Czy OPS powinien brać zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

Pytanie od Pana Andrzeja:

Czy jeżeli przetwarzamy w MOPS dane klientów zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, świadczeniach rodzinnych, alimentacyjnych, 500+ i wspieraniu rodziny a jednocześnie pobieramy zgodę na przetwarzanie danych czy jest to zgodne z UODO ?

Przesłanki legalności przetwarzania danych osobowych określa art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych. Jest ich pięć:

Osoba, której dane dotyczą wyrazi na to zgodę,

  1. Jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
  2. Jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,
  3. Jest to niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego,
  4. Jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Read More

16 Cze

Czy można publikować dane darczyńców i sponsorów na stronie?

Pozyskiwanie darczyńców i sponsorów coraz częściej jest bardzo istotne dla podmiotów prowadzących działalność, np. fundacji, stowarzyszeń, kościołów, ale także muzeów, czy bibliotek. Powstaje pytanie – czy możemy publikować je na naszej stronie internetowej albo wywiesić, np. w gablocie, w naszej siedzibie.

Z punktu widzenia podmiotu, który zostały obdarowany, podziękowanie darczyńcy, czy sponsorowi jest bardzo istotne dla podtrzymania przyszłych relacji. Jednakże nie zawsze ta osoba życzy sobie, aby publicznie ujawniać jej dane. Ustawa o ochronie danych osobowych stoi po stronie ochrony prywatności darczyńcy i narzuca obowiązek pozyskania jego zgody na publiczne opublikowanie danych. Zgodę można pozyskać w dowolnej formie, także ustnej, jednakże dla celów dowodowych (a także przyszłej współpracy) należałoby zrobić to w formie wiadomości e-mail lub na piśmie. W przypadku darczyńcy, można umieścić klauzulę zgody na karcie przekazania daru (z okienkiem do zaznaczenia).

Przykładowy tekst zgody (wraz z klauzulą informacyjną): Read More

26 Wrz

Czy szkoła potrzebuje zgodę ucznia na przetwarzanie jego danych?

Otrzymałam ostatnio pytanie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych uczniów przez szkołę, czy potrzebna jest zgoda, czy nie?
Omawiałam już bardzo podobne pytanie dotyczące przetwarzania danych czytelników przez bibliotekę. Odpowiedź jest analogiczna: to zależy od celu przetwarzania danych.

Szkoła nie potrzebuje zgody, jeśli przetwarza dane uczniów w celach określonych w ustawie z dnia 7. września 1991 r. o systemie oświaty, czyli celach związanych z nauką i wychowaniem uczniów. Oznacza to, że nie trzeba pobierać zgody na przetwarzanie danych osobowych ucznia podczas procesu rekrutacji, podczas trwania jego nauki, podczas korzystania przez niego z biblioteki, czy zajęć dodatkowych, o ile są zapewniane przez szkołę (w przypadku zajęć, może być konieczna zgoda opiekuna prawnego na udział dziecka w zajęciach, ale nie na przetwarzanie jego danych.

A co z innymi celami przetwarzania? Read More

13 Sie

Czy kiedy jest tłum na zdjęciu nie potrzebuję zgody?

To pytanie zadawaliście mi wiele razy i to w różnej formie:

Czy zdjęcia osób będących w tłumie mogę rozpowszechniać bez ich zgody? Czy jeżeli na zdjęciu jest więcej niż 3/5/10/100 osób, potrzebuję ich zgodę na wykorzystanie zdjęcia? Ile osób musi być na zdjęciu, żeby był tłum i żeby nie potrzebować zgody na rozpowszechnianie wizerunku?

Na wstępie muszę wszystkich zasmucić i poprosić, żeby hasło „tłum na zdjęciu = nie potrzebuję zgody” włożyli między bajki. Słyszałam już o pomysłach liczenia osób na zdjęciu i usprawiedliwiania ich liczbą braku zgody na wykorzystanie wizerunku.

Liczba uczestników wydarzenia ma znaczenie, gdy mówimy o imprezie publicznej (masowej), wówczas musi być ich ponad 1 000 lub zgromadzeniu (co najmniej 15). Natomiast pojęcie tłumu i liczenia uczestników wydarzenia utrwalonych na zdjęciu, to efekt problemu z interpretacją tzw. przesłanki krajobrazu z art. 81. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z której wynika, że nie potrzebujemy zgody na wykorzystanie wizerunku, jeżeli sfotografowana osoba, stanowi tylko element całości, a usunięcie jej wizerunku nie wpłynie na przekaz zdjęcia.

Read More

10 Sie

Czy imprezy organizowane w bibliotece, to imprezy publiczne?

Pytanie od Pani Agnieszki:

W ustawie o prawie autorskim jest mowa o braku konieczności uzyskiwania zgody od uczestników imprez bibliotecznych, jeżeli są to imprezy publiczne. Czy dobrze rozumiem, że jeżeli impreza odbywa się w bibliotece publicznej, nie musimy pozyskiwać zgody?

Pani Agnieszko, jest to niestety nieprawidłowa interpretacja tego przepisu. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych podaje, jako wyjątek od reguły, możliwość rozpowszechniania wizerunków utrwalonych na wykonanych przez nas zdjęciach, jeżeli zostały wykonane podczas imprezy publicznej. Jednakże ustawodawca przez imprezę publiczną nie miał na myśli miejsca publicznego, a imprezę masową.

Read More

07 Sie

Czy umieszczenie zdjęcia w kronice biblioteki jest rozpowszechnianiem wizerunku?

Pytanie od Pani Ani:

Czy robienie zdjęć tylko i wyłącznie w celu umieszczenia w kronice biblioteki wymaga zgody osób sfotografowanych?

Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych rozpowszechnianiem wizerunku jest każde upublicznienie. Ponieważ biblioteka prowadzi kronikę w celu udokumentowania wydarzeń bibliotecznych i stanowi ona dokument promujący jej działalność, mamy do czynienia z upublicznieniem jej treści. Z mojego doświadczenia wynika, że każda zainteresowana osoba może przejrzeć zawartość kroniki, czyli następuje rozpowszechnienie zawartych w niej treści. Gdyby kronika była dokumentem wewnętrznym, nieudostępnianym osobom postronnym, nie doszłoby do rozpowszechnienia wizerunku.

Read More

25 Maj

Czy zawsze konieczna jest zgoda?

Pytanie od Pana Dariusza:

Biblioteka prowadzi okresowo zajęcia popołudniowe dla dzieci jak również dla dorosłych. Na te zajęcia prowadzone są zapisy (imię, nazwisko, telefon, e-mail, dla  dzieci też adres zamieszkania).
Czy w tym wypadku wymagana jest zgoda na przetwarzanie tych  danych, gdy przetwarzane są tylko na potrzeby przeprowadzenia zajęć? Read More