24 cze

Czy OPS powinien brać zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

Pytanie od Pana Andrzeja:

Czy jeżeli przetwarzamy w MOPS dane klientów zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, świadczeniach rodzinnych, alimentacyjnych, 500+ i wspieraniu rodziny a jednocześnie pobieramy zgodę na przetwarzanie danych czy jest to zgodne z UODO ?

Przesłanki legalności przetwarzania danych osobowych określa art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych. Jest ich pięć:

Osoba, której dane dotyczą wyrazi na to zgodę,

  1. Jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
  2. Jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,
  3. Jest to niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego,
  4. Jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Wystarczy, że spełniony jest jeden z powyższych warunków. Ponieważ MOPS przetwarza dane osób, których dane dotyczą na podstawie przepisów w randze ustawy, nie potrzebuje pobierać dodatkowo zgód na przetwarzanie danych. Ze wskazanych przepisów wynika, że jeżeli osoba chce otrzymać świadczenie, musi podać swoje dane (czyli podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania ze świadczenia).

 

Sylwia CzubSpodobał Ci się ten wpis? Masz jeszcze jakieś pytania? A może potrzebujesz pomocy przy danych osobowych? Pomogłam już wielu, pomogę i Tobie!

Napisz do mnie


Data aktualizacji: 3 czerwca 2018