26 wrz

Czy szkoła potrzebuje zgodę ucznia na przetwarzanie jego danych?

Otrzymałam ostatnio pytanie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych uczniów przez szkołę, czy potrzebna jest zgoda, czy nie?
Omawiałam już bardzo podobne pytanie dotyczące przetwarzania danych czytelników przez bibliotekę. Odpowiedź jest analogiczna: to zależy od celu przetwarzania danych.

Szkoła nie potrzebuje zgody, jeśli przetwarza dane uczniów w celach określonych w ustawie z dnia 7. września 1991 r. o systemie oświaty, czyli celach związanych z nauką i wychowaniem uczniów. Oznacza to, że nie trzeba pobierać zgody na przetwarzanie danych osobowych ucznia podczas procesu rekrutacji, podczas trwania jego nauki, podczas korzystania przez niego z biblioteki, czy zajęć dodatkowych, o ile są zapewniane przez szkołę (w przypadku zajęć, może być konieczna zgoda opiekuna prawnego na udział dziecka w zajęciach, ale nie na przetwarzanie jego danych.

A co z innymi celami przetwarzania?

Szkoła potrzebuje zgody, jeśli przetwarza dane uczniów innych placówek (np. w związku z międzyszkolnego konkursu) oraz jeżeli chce wykorzystywać dane dzieci (szczególnie wizerunek) na swojej stronie internetowej. Wówczas powinna pozyskać od opiekunów prawnych zgodę na przetwarzanie danych osobowych ich podopiecznych na swoich stronach (w zgodzie musi być wyraźnie zaznaczone, że chodzi także o wykorzystanie wizerunku). Taka zgoda nie może być dorozumiana lub wymuszona, czyli np. nie można zarządzić, że dane będą wykorzystywane, chyba że rodzic nie wyrazi na to zgody.

Wykorzystanie wizerunków małoletnich w serwisach internetowych mających serwery poza obszarem gospodarczym UE, np. facebook, google+, twiter, youtube; wymaga pozyskania oddzielnej, dodatkowej zgody na piśmie.


Sylwia CzubSpodobał Ci się ten wpis? Masz jeszcze jakieś pytania? A może potrzebujesz pomocy przy danych osobowych? Pomogłam już wielu, pomogę i Tobie!

Napisz do mnie


Data aktualizacji: 3 czerwca 2018