18 maj

Ocena kosztów powołania ABI

Nie da się ukryć, że powołanie i zarejestrowanie ABI-ego to gorący temat. Zwłaszcza, że nie ma oficjalnych zaleceń GIODO w zakresie tego, kiedy to się opłaca, a kiedy nie. Wiele podmiotów powołując ABI-ego, nie zdaje sobie sprawy z nowych obowiązków, które wiążą się z tym oraz kosztów. Myślę, że odpowiedź na pytanie, „czy warto powołać ABI-ego w bibliotece” najlepiej wprost wyprowadzić z Projektu Rozporządzenia MAiC w sprawie trybu i sposobów realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji. Read More

11 maj

Czy muszę powoływać Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI-ego)?

To pytanie, na które odpowiedziałam już wielokrotnie, a i tak wraca jak bumerang. Wszystko ze względu na duży nacisk ze strony firm oferujących usługę zarejestrowania ABI-ego w jawnym rejestrze GIODO. Powołują się ona na zmianę w przepisach i artykuł w Inforze (tutaj mój wpis na temat przekłamania w tym artykule), aby skłonić bibliotekę do rejestracji.
Zgodnie z Art. 36a. 1. ustawy: Administrator danych może powołać administratora bezpieczeństwa informacji.

Read More

14 lut

Sygnalizacje ABI dla administratora danych

Kolejne pytanie od Pana Grzegorza:

Czy ABI może pisać pismo z prośbą o zakup konkretnej rzeczy, chodzi np. o archiwizację danych osobowych z serwerów? Jeżeli tak, to co w przypadku odmowy pozwolenia na zakup? Czy dyrektor biblioteki powinien podać w odmowie powód odmowy?

Sygnalizowanie wszelkich potrzeb i braków jest jednym z podstawowych zadań ABI. Jak najbardziej powinien informować na piśmie administratora danych, np. o konieczności dokonania określonych zakupów, jednocześnie podając powody takiej konieczności (np. przepis prawa) oraz konsekwencje braku działań. ABI może prosić dyrektora o podanie przyczyny, jeśli jest to przyczyna finansowa, wnioskować o uwzględnienie zakupów w przyszłorocznym budżecie. Za każdym razem powinien podkreślić skutki zaniechania (nie tylko wynikające z ustawy, ale także, np. wizerunkowe, gdyby serwery padły).

Sylwia CzubSpodobał Ci się ten wpis? Masz jeszcze jakieś pytania? A może potrzebujesz pomocy przy danych osobowych? Pomogłam już wielu, pomogę i Tobie!

Napisz do mnie


12 lut

Jak często powinny być przeprowadzane sprawdzenia?

Pytanie padło od Pana Grzegorza:
Czy sprawdzenie odbywa się na żądanie dyrektora, czy też co pewien okres czasu? 
Czy roczne sprawozdanie jest wymogiem odgórnym (narzuconym przez GIODO) oraz czy każde sprawozdanie roczne musi zostać wysłane o GIODO?
Na chwilę obecną nie wiadomo jaką częstotliwość przeprowadzania sprawdzeń uchwali ustawodawca. W projekcie rozporządzenia MAiC jest mowa o planowanym sprawdzeniu raz do roku oraz dodatkowym sprawdzeniu na zlecenie GIODO lub na skutek zaistnienia incydentu. Pragnę podkreślić, że podobne sprawdzenia w przypadku informacji niejawnych są przeprowadzane raz na 3 lata ze względu na fakt, że taki kompleksowy audyt blokuje pracę instytucji na pewien czas.
Czekamy na ustalenia dotyczące rozporządzenia, z nadzieją, że ustawodawca zrozumie, że potrzebą zmian było ułatwienie a nie utrudnianie wykonywania działalności gospodarczej… Jeżeli sprawdzenie będzie musiało być przeprowadzane raz do roku, to sprawozdanie z tego sprawdzenia będzie przygotowywane również raz do roku (plus dodatkowe na zlecenie GIODO lub po incydentalnym sprawdzeniu).

Read More

05 lut

Rejestr Administratorów Bezpieczeństwa Informacji

Na platformie e-GIODO pojawił się rejestr Administratorów Bezpieczeństwa Informacji. Wszystkich zainteresowanych i ciekawych odsyłam do stron GIODO, a sama póki co polecam obserwowanie zachodzących zmian oraz wystąpień Generalnego Inspektora związanych z nową rolą ABI. Do końca czerwca 2015 r. administratorzy danych mają czas na podjęcie decyzji o powołaniu i zarejestrowaniu ABI, wobec tego warto (moim zdaniem) nie śpieszyć się z tą decyzją, aby rozsądnie rozważyć wszystkie za i przeciw.

02 lut

Stary ABI w świetle nowych przepisów, czy trzeba go powołać na nowo?

Osoby, które przed wejściem w życie nowelizacji ustawy pełniły rolę administratorów bezpieczeństwa informacji, często zastanawiają się, jak odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Dużo pytań budzi przede wszystkim uchylenie art. 36 ust. 3, który nakazywał administratorowi danych wyznaczenie administratora bezpieczeństwa informacji, chyba że ADO postanowił sam wykonywać te czynności. Po 1. stycznia 2015 r. ustawodawca zwolnił administratorów danych osobowych z obowiązku wyznaczania ABI, na rzecz dobrowolnego powołania w zamian za pewne przywileje wynikające z ustawy.  Read More

20 sty

Co zrobić jeśli system służący do przetwarzania danych nie spełnia wymogów ustawowych

Zdarza się, że po przeprowadzeniu audytu bezpieczeństwa, okazuje się, że system informatyczny służący do przetwarzania danych osobowych (np. system kadrowy) nie spełnia wszystkich wymogów określonych przez rozporządzenie. Co powinniśmy wtedy zrobić? Read More

05 sty

Rozporządzenie MAiC w sprawie wzorów zgłoszeń powołania i odwołania ABI

Rozporządzenie zawiera wzór zgłoszenie Administratora Bezpieczeństwa Informacji do GIODO oraz wzór jego zmiany lub odwołania. Na zgłoszenie zmiany administrator danych ma 14 dni.

Warto podkreślić, że biblioteka powinna podać służbowe dane ABI-ego, gdyż będą to dane podane do ogólnej wiadomości w jawnym rejestrze prowadzonym przez GIODO i są to dane podawane do realizacji zadań pełniony w ramach obowiązków służbowych.

Rozporządzenie MAiC w sprawie wzorów zgłoszeń powołania i odwołania ABI