13 lut

Czy warto powoływać ABI? (artykuł)

Bardzo ciekawy artykuł Pani Agnieszki Majdzińskiej, w którym autorka rozważa wszystkie za i przeciw powołaniu administratora bezpieczeństwa informacji. Artykuł napisany pod kątem organizacji pozarządowych, można „bez strat” przenieść na grunt biblioteki.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/1313523.html

Data aktualizacji: 3 czerwca 2018