19 paź

Czy niepełnoletni może sam zapisać się do biblioteki?

Bardzo często powtarzające się na moich szkoleniach pytanie dotyczy możliwości samodzielnego zapisania się do biblioteki przez osobę niepełnoletnią.

Czy akceptacja regulaminu przez osobę niepełnoletnią będzie wiążąca? Czy osoba niepełnoletnia powinna złożyć swój podpis na karcie zobowiązania (zapisu) obok podpisu opiekuna prawnego?

Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w art. 10 Kodeksu Cywilnego:

Ograniczoną zdolność do czynności prawnych mają osoby małoletnie, które ukończyły 13 lat (…) Zasadniczo do ważności umowy, przez którą osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych zaciąga zobowiązanie lub rozporządza swoim prawem, potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego.

Wyjątkami są:
– umowy należące do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, (…)

Skorzystanie z usług biblioteki, w tym zapisanie się do niej, można jak najbardziej uznać za bieżące sprawy życia codziennego, wobec tego małoletni czytelnik, który ukończył 13 rok życia może samodzielnie zapisać się do biblioteki.

Jeżeli biblioteka uznaje, że do 18 roku życia zapisu może dokonać za małoletniego opiekun prawny, wówczas podpis małoletniego na karcie zobowiązania jest niepotrzebny.

Data aktualizacji: 3 czerwca 2018