13 lut

„Tajemniczy czytelnik” pyta o dane osobowe

Fundacja Normalne Miasto „Fenomen” przeprowadziła badanie jakości obsługi czytelników przez wszystkie łódzkie biblioteki metodą „tajemniczego klienta”. Jest to badanie polegające na pojawieniu się w badanym miejscu osoby udającej klienta, która ma na celu sprawdzenie konkretnych elementów obsługi. Badanie jest obiektywne, gdy ów tajemniczy klient odwiedzi badane miejsce kilkukrotnie, w różnych porach i w różne dni.

Wyniki badania zostały opublikowane na stronie Fundacji, będą także szeroko omawiane podczas seminarium Biblioskan – monitoring i ewaluacja bibliotek publicznych, które odbędzie się 15 marca w Łodzi i na które serdecznie zapraszam.

Badanie odnosiło się także do tego, o co biblioteka może zapytać, o co powinna, a czego nie wolno jej robić w kontekście przepisów o ochronie danych osobowych oraz w jaki sposób powinna uzasadnić konieczność otrzymania określonych danych.

Badanie wykazało, że aż w 22% przypadków bibliotekarze postawili przed tajemniczym czytelnikiem otwarte pytanie o zawód, podczas gdy pytanie powinno ograniczyć się do wyboru jednej z trzech opcji: pracujący, uczący się, pozostali (wynika to z obowiązujących w 2015 r. kategorii w raporcie na potrzeby GUS). Read More

05 paź

Do czego służy karta zobowiązania czytelnika?

Karta zapisu/zobowiązania czytelnika jest rzeczą tak powszechną w codziennej pracy bibliotekarza, że nie poświęcamy jej szczególnej uwagi.

Każdy bibliotekarz wie, że należy zabezpieczyć karty zobowiązań przed osobami nieuprawnionymi, gdyż zawierają dane osobowe czytelników. Zgodnie z ustawą wystarczy, że karty nie będą przechowywane w widocznym i ogólnodostępnym miejscu, a na przykład w szafie zamykanej na klucz. Oczywiście w ciągu dnia pracy szafa nie musi być zamknięta – obecność bibliotekarza jest w gwarancją bezpieczeństwa. Wystarczy, żeby były przechowywane w sposób uniemożliwiający odczytanie znajdujących się na niej danych osobowych.

Podczas szkoleń, które prowadzę, często zadaję pytanie, w jakim celu przedkłada się czytelnikowi kartę zapisu do podpisu i co jest jej najistotniejszym elementem. Prawie zawsze spotykam się z mylnym stwierdzeniem, że istotne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez czytelnika. Read More