09 gru

Co zawiera karta zobowiązania generowana z MAK+?

W artykule z 5. października wyjaśniłam że biblioteka nie potrzebuje pobierać zgody na przetwarzanie danych osobowych od czytelników, gdyż działa na podstawie ustawy o bibliotekach, która zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych jest wystarczającą podstawą prawną do przetwarzania ich danych.

Co zatem powinna zawierać karta zobowiązania? Oczywiście oświadczenie woli dotyczące akceptacji regulaminu biblioteki. W przypadku karty zobowiązania generowanej  z systemu MAK+ jest tam także zawarta informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z art. 24 UODO:

W przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której one dotyczą, administrator danych jest obowiązany poinformować tę osobę o:

1) adresie swojej siedziby i pełnej nazwie, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna – o miejscu swojego zamieszkania oraz imieniu i nazwisku,

2) celu zbierania danych, a w szczególności o znanych mu w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,

3) prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

4) dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej.

Obowiązek informacyjny jest zatem automatycznie wypełniany przez wszystkie biblioteki, które korzystają z MAK-a+. Karta zobowiązania jest dwuczęściowa. Część górna zawiera tylko dane czytelnika i notę informacyjną.

Dolna zawiera pytanie o wyrażenie zgody na przekazanie danych osobowych Instytutowi Książki w celu udostępniania ich innym biblioteko korzystającym z MAK-a+. Czytelnik, który wyrazi na to zgodę, rejestruje się w systemie tylko raz. Gdy przychodzi do kolejnej biblioteki podaje tylko numer PESEL, a jego dane automatycznie są pobierane z systemu. Rejestracja ogranicza się tylko do sprawdzenia aktualności danych.


Sylwia CzubSpodobał Ci się ten wpis? Masz jeszcze jakieś pytania? A może potrzebujesz pomocy przy danych osobowych? Pomogłam już wielu, pomogę i Tobie!

Napisz do mnie


Data aktualizacji: 3 czerwca 2018