20 cze

Roczne sprawozdanie dla GIODO – o co chodzi?

Pewnie poprawię Wam nastrój dementując szerzące się ostatnio informacje o konieczności przygotowania do końca czerwca rocznego raportu dla GIODO.  O co chodzi? Gdy nie wiadomo o co chodzi, to pewnie chodzi o pieniądze… A jakie raporty trzeba przygotowywać?

Gdy nie ma ABI:

 1. Administrator Danych (instytucja/firma) przygotowuje raporty z incydentów, które miały miejsce (w szczególności notatki służbowe), określając co się stało i jakie środki zapobiegawcze zostały podjęte.
 2. Potwierdzenia przeszkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa informacji.
 3. Raz do roku należy przeprowadzić sprawdzenie zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych, które należałoby udokumentować. Gdy jest ABI przepisy wykonawcze do ustawy określają bardzo precyzyjnie, jak ma wyglądać sprawozdanie ze sprawdzenia, gdy nie ma ABI, wystarczy notatka służbowa.

Przykładowa zawartość notatki sporządzonej przez Administratora Danych po sprawdzeniu:

 1. Data/okres przeprowadzania sprawdzenia.
 2. Osoby, które przeprowadzały sprawdzenie.
 3. Co i w jaki sposób było sprawdzane (przegląd dokumentów, oględziny, rozmowy z pracownikami).
 4. Podsumowanie sprawdzenia, podjęte lub zalecane środki mające zwiększyć bezpieczeństwo danych.
 5. Podpis osoby prowadzącej sprawdzenie.

Gdy jest ABI:

 1. Sprawozdania ze sprawdzeń doraźnych, czyli przeprowadzanych tuż po wykryciu incydentu. Przedstawia się administratorowi danych, docelowo trzeba będzie je także wysyłać do GIODO (gdy przepisy wykonawcze do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych określą tryb zgłaszania).
 2. Sprawozdania ze sprawdzeń planowanych (przynajmniej jedno w roku), które przedstawia się administratorowi danych.
 3. Sprawozdanie przeprowadzane na pisemny wniosek GIODO. W 2015 roku GIODO wystąpił z wnioskiem o przeprowadzenie sprawdzenia do 13 ABI-ch.

Zakres sprawozdania określają przepisy wykonawcze do ustawy.

Oczywiście możecie także skorzystać z mojego wzoru: Sprawozdanie ze sprawdzania zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych.


 

Sylwia CzubSpodobał Ci się ten wpis? Masz jeszcze jakieś pytania? A może potrzebujesz pomocy przy danych osobowych? Pomogłam już wielu, pomogę i Tobie!

Napisz do mnie


Data aktualizacji: 3 czerwca 2018