02 sie

Kiedy mamy do czynienia z doraźnym zbiorem danych?

Pytanie od Pana Przemka:

Jak to jest ze zbiorami doraźnymi – kiedy można je wykorzystywać, jak długo można przetrzymywać?

Zbiory doraźne opisuje art 2. ust. 3 UODO:
W odniesieniu do zbiorów danych osobowych sporządzanych doraźnie, 
wyłącznie ze względów technicznych, szkoleniowych lub w związku z dydaktyką w 
szkołach wyższych, a po ich wykorzystaniu niezwłocznie usuwanych albo 
poddanych anonimizacji, mają zastosowanie jedynie przepisy rozdziału 5.
Dla przykładu: jeżeli przeprowadza Pan szkolenia, ale dane uczestników przetwarza tylko w związku z realizacją szkolenia, rozpoczyna w momencie podania informacji o szkoleniu i przyjmowaniu zgłoszeń, a następnie usuwa wszystkie po zrealizowaniu szkolenia, to mówimy o zbiorze danych tworzonym doraźnie.
Dane nie są przechowywane w celu późniejszego kontaktu lub w związku z realizacją innych zadań.