30 lis

Czy pracownik może odmówić publikacji swojego wizerunku?

Pytanie od Pani Katarzyny:
Czy pracownik może odmówić pracodawcy zgody na publikację swojego wizerunku, wykonanego w związku z wykonywanymi czynnościami służbowymi? Czy może powołać się na obowiązek służbowy pracownika lub fakt, że jako pracownik instytucji publicznej jest on osobą publiczną?

Zakres danych, jaki może żądać pracodawca od pracownika bez konieczności pozyskiwania jego zgody, określa art. 22 1 Kodeksu pracy. Należą do nich: imiona, nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, a także imiona i nazwiska oraz daty urodzenia dzieci, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy, jak również numeru PESEL pracownika.
Z uwagi jednak na to, że wśród wymienionych informacji o pracowniku w powołanych przepisach Kodeksu pracy nie ma zdjęcia pracownika, to pracodawca, aby móc legalnie je pozyskać w celu np. umieszczania na identyfikatorach czy stronach internetowych firm, musi pozyskać na to zgodę pracownika.
Jeżeli chodzi o zagadnienie publikowania wizerunku osoby publicznej, należy najpierw ustalić, czy pracownik rzeczywiście jest osobą publiczną. Read More