30 lis

Czy pracownik może odmówić publikacji swojego wizerunku?

Pytanie od Pani Katarzyny:
Czy pracownik może odmówić pracodawcy zgody na publikację swojego wizerunku, wykonanego w związku z wykonywanymi czynnościami służbowymi? Czy może powołać się na obowiązek służbowy pracownika lub fakt, że jako pracownik instytucji publicznej jest on osobą publiczną?

Zakres danych, jaki może żądać pracodawca od pracownika bez konieczności pozyskiwania jego zgody, określa art. 22 1 Kodeksu pracy. Należą do nich: imiona, nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, a także imiona i nazwiska oraz daty urodzenia dzieci, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy, jak również numeru PESEL pracownika.
Z uwagi jednak na to, że wśród wymienionych informacji o pracowniku w powołanych przepisach Kodeksu pracy nie ma zdjęcia pracownika, to pracodawca, aby móc legalnie je pozyskać w celu np. umieszczania na identyfikatorach czy stronach internetowych firm, musi pozyskać na to zgodę pracownika.
Jeżeli chodzi o zagadnienie publikowania wizerunku osoby publicznej, należy najpierw ustalić, czy pracownik rzeczywiście jest osobą publiczną.

Osoba publiczna, to osoba powszechnie znana. Sama fakt, że jest pracownikiem (lub funkcjonariuszem) publicznym, nie czyni jej osobą publiczną. Co do zasady można uznać, że osobami publicznymi są kierownicy jednostek organizacyjnych, ale nie szeregowi pracownicy. Wobec tego, powoływanie się na tę przesłankę przez pracodawcę, jest bezpodstawne.

Warto podkreślić, że ze względu na relację pracodawca-pracownik i możliwość podejrzenia, że zgoda została wymuszona przez pracodawcę, powinien on pozyskać zgodę na piśmie od swoich pracowników, licząc się z tym, że pracownik ma prawo odmowy oraz wycofania zgody.

Zgoda jest konieczna, gdy pracodawca chce:

  • umieścić zdjęcie pracownika na identyfikatorze;
  • opublikować zdjęcie pracownika na stronie internetowej;
  • dodać zdjęcie do kroniki instytucji (jeżeli jest ona udostępniania publicznie);
  • udokumentować wydarzenie fotograficznie i przekazać zdjęcia innemu podmiotowi.

Pracodawca może wymagać publikacji zdjęcia pracownika na identyfikatorze, jeżeli uzasadniają to względy bezpieczeństwa  i ma to umocowanie (uzasadnienie) w przepisach prawa. Takie uzasadnienie będzie w sektorze bankowym albo w jednostkach wojskowych, gdzie bardzo istotne jest kto ma dostęp do pomieszczeń.

Sylwia CzubSpodobał Ci się ten wpis? Masz jeszcze jakieś pytania? A może potrzebujesz pomocy przy danych osobowych? Pomogłam już wielu, pomogę i Tobie!

Napisz do mnie


Data aktualizacji: 3 czerwca 2018