19 cze

Oświadczenie o stanie zdrowia w związku z COVID-19

Po niefortunnych moim zdaniem wytycznych MKiDN dotyczących obowiązku uzyskiwania informacji o stanie zdrowia, dostaję od Was bardzo dużo pytań, czy faktyczne można to robić i jak to robić. Na temat legalności tego działania wypowiadałam się we wcześniejszym wpisie, tym razem pomogę Wam rozwiązać problem w praktyce.

Wieloktronie wypowiadałam się, że najlepszym i najprostszymy rozwiązaniem jest wprowadzenie zasad dotyczących udziału w wydarzeniu lub pracy stacjonarnej. Zgodnie z zaleceniami GIS osoby, należy zapewnić, aby takie osoby były zdrowe i nie miały styczności z osobami chorymi, co oczywiście ma sens, bo minimalizuje ryzyko rozprzetrzeniania się koronawirusa. Read More

04 cze

Wytyczne dla przedsiębiorców i podmiotów publicznych w związku z odmrażaniem gospodarki a przepisy RODO

W ostatnim czasie wrócił ze zdwojoną siłą temat postępowania przez przedsiębiorców i podmioty publiczne w związku z powrotem do pracy stacjonarnej. Ponieważ będę go omawiać w kontekście przepisów RODO, ogólnie będę określać te podmioty, jako administratorów 🙂 Poniżej przedstawiam moją subiektywną interpretację, a także rozwiązania, które moim zdaniem są najlepsze.

Zacznę może od tego, że w ostatnim czasie bardzo dużo różnych podmiotów publikuje zalecenia dotyczące określonych zasad postępowania. Łatwo jest pogubić się w nich wszystkich, tym bardziej, że czasami są one ze sobą sprzeczne lub stoją w oczywistej opozcyji z przepisami RODO. Punktem wyjścia powinna być dla Was tzw. specustawa o COVID-19 (czyli ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych). Przepis ten ma bezpośredni wpływ na sposób przetwarzania danych przez administratorów, jeżeli zajdą określone w nim warunki. Po pierwsze art. 11 specustawy daje wojewodom, ministrowi zdrowia oraz premierowi uprawnienie do wydawania administratorom wiążących poleceń, także w zakresie sposobów przetwrzania danych. Takie polecenie jest wydawane w postaci decyzji opublikowaniej w BIP organu lub dostarczane indywidualnie administratorowi (w zależności od tego, czy dotyczy ogółu, czy konkretnego podmiotu). Administrator, który otrzyma takie polecenie, jest zobligowany je zastosować. I tu tadam! Czy zastanawialiście się dlaczego w szpitalach wprowadzono bezwzględny nakaza mierzenia wszystkim temperatury? Wcale nie był to wynik analizy ryzyka, ale właśnie działanie na polecenie wojewody. Jakiś czas temu poszczególni wojewodowie wydali decyzje w tym zakresie obowiązujące podmioty lecznice. I wówczas, podmioty te były zobligowane do wprowadzenia mierzenia temperatury ciała (spełniony jest warunek z art. 9 ust.  2 lit. i RODO).

Na tej samej zasadzie, zgodnie z art. 17 specustawy o COVID-19 polecenia administratorom może wydawać GIS oraz wojewódzki inspektor sanitarny mogą wydawać decyzje wiążące administratorów. Dodatkowo zgodnie z zalecenia opublikowane przez GIS także administrator może przywołać, jako podstawę do podjęcia pewnych działań. Read More