11 lut

Ustawa 500+ po cichu wprowadza niepokojące zmiany w ochronie danych obywateli

Wczoraj GIODO opublikował pismo skierowane do Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu, w którym zasygnalizował zaniepokojenie próbą wprowadzenia istotnych zmian w ustawie o ochronie danych osobowych poprzez, tzw. ustawę 500+. O co chodzi?

Bez konsultacji społecznych oraz z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wprowadzono do projektu ustawy art. 38 pkt 1, który ma umożliwić wszystkim organom publicznym wymianę danych o obywatelach bez ograniczeń narzucanych przez ochronę danych osobowych. Jak to możliwe? Zaproponowano wprowadzenie nowego tworu zbiorowego administratora danych, który działałby na zasadach ustawowego administratora danych.

GIODO napisał:

Wprowadzanie zmian o charakterze systemowym, które w zasadniczy sposób modyfikują podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych, do tego w trybie uniemożliwiającym jakąkolwiek realną dyskusję, jest przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych nie do przyjęcia. Zaproponowane przez projektodawcę nowe przepisy ustawy o ochronie danych osobowych w praktyce oznaczałyby całkowitą przebudowę modelu przetwarzania danych osobowych przez podmioty publiczne. Spowodowałoby to chaos i uniemożliwiło realizację ustawowych zadań zarówno przez administratorów danych, jak i przez organ do spraw ochrony danych osobowych.

Do tej pory administrator danych musiał być jednoznacznie określony, ciążyły na nim określone obowiązki i odpowiedzialność. W jaki sposób egzekwować kary albo kontrolować „zbiorowego administratora danych”, na którego będzie się składało wiele instytucji?

Co ciekawe tak istotne zmiany w zakresie ochrony danych osobowych zostały wprowadzone „za plecami” organu, który odpowiada za ochronę danych w Polsce:

Read More

14 lis

Ciekawość nie popłaca

Czy zdarzyło Wam się kiedyś znaleźć pendrive (lub płytę CD/DVD) i włożyć go do komputera, aby ustalić właściciela? Jeśli tak, to naraziliście Wasz komputer na atak szkodliwego oprogramowania, a siebie na uszkodzenie komputera, kradzież danych lub tożsamości. Jest to prosta i popularna metoda hackowania. Ofiara (wybrana lub przypadkowa) ma znaleźć pendrive i podłączyć do swojego komputera. Urządzenie w ciągu krótkiej chwili zainstaluje złośliwe oprogramowanie.

Read More