03 lip

Czy zeszyt użytkowników czytelni zawiera dane osobowe?

Pytanie od Pana Krzysztofa:

Zwracam się do Pani z pytaniem odnośnie zeszytów odwiedzin w Czytelni dla dzieci i młodzieży i korzystania z prasy, gier planszowych. Do każdego takiego zeszytu czytelnik wpisuje imię i nazwisko i z czego korzystał. Czy w świetle przepisów o ochronie danych osobowych takie zeszyty mają prawo bytu? Czy jednak powinny one mieć charakter anonimowy, czyli czytelnik wpisuje z czego korzystał, ale pomijamy wpisanie imienia i nazwiska i stosujemy tylko liczbę porządkową?Jest na to jakiś złoty środek, aby nie mieć problemów z brakiem ochrony danych osobowych. 

Zgodnie z przepisami danych osobowych, aby przetwarzanie danych osobowych było dopuszczalne, muszą być spełnione trzy warunki:
– legalności,
– adekwatności,
– celowości.
Aby ustalić, czy są one spełnione, należy rozpocząć od odpowiedzi na pytania:
– w jakim celu prowadzone są zeszyty?
– jakie jest uzasadnienie zbierania danych w zakresie imienia i nazwiska (do czego te konkretne dane są wykorzystywane)?

Read More