15 kwi

Ile czasu UODO rozpatruje skargi?

Wejście w życie RODO, istotnie wpłynęło na świadomość w zakresie naszych praw wobec administratorów, którzy przetwarzają nasze dane osobowe. W praktyce oznacza to, zaczęliśmy częściej składać skargi na sposób przetwarzania naszych danych osobowych przez różnych administratorów do Prezesa UODO. Niebagatelne znaczenie ma także fakt, że przed wejściem RODO w życie złożenie skargi wiązało się z wniesieniem opłaty wynikającej z Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Obecnie jest to bezpłatne. Zasady składania skarg zostały określone na stronie UODO (tutaj link). Skargi można składać w formie tradycyjnej lub elektronicznie. W przypadku składania Skargi poprzez serwis ePUAP należy zaznaczyć w jakiej formie chce się otrzymać odpowiedź w przeciwnym wypadku zostanie ona wysłana do nas pocztą. Ja taką odpowiedź otrzymałam listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Wszystkie złożone Skargi są rozpatrywane w trybie KPS.  Terminy załatwiania spraw przez prezesa uodo określa artykuł 35 kPa zgodnie z którym Prezes UODO jest zobligowany do załatwienia spraw bez zbędnej zwłoki, jednakże w przypadku skarg składanych na podstawie przepisów RODO nie został wskazane konkretny termin w jakim organ jest zobligowany sprawę załatwić. Przyglądając się decyzjom dostępnym na stronie Prezesa UODO, można zauważyć że niektóre sprawy rozpatrywane na podstawie skarg z 2016,  2017, 2018 roku znalazły swój finał dopiero w 2019 roku. Jeden z moich czytelników poinformował mnie, że skarga którą złożył w 2013 roku, została dopiero w tym roku rozpatrzona. Oznacza to że składając skargę nie jesteśmy w stanie przewidzieć ile czasu będzie trwało jej rozpatrzenie. Na termin rozpatrzenia w szczególności mają wpływ wyjaśnienia, które musi uzyskać organ, a także sama liczba skarg, które wpłynęły do organu i musi on niezwłocznie rozpatrzyć.
Składając skargę powinieneś pamiętać, że zgodnie z przepisami KPA musi zawierać konkretne informacje:
  1. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania składającego skargę;
  2. własnoręczny podpis/ podpis kwalifikowany / podpis ePUAP;
  3. wskazanie podmiotu, na który składana jest skarga (pełną nazwę/imię i nazwisko oraz adres siedziby/zamieszkania);
  4. dokładny opis naruszenia wraz z załącznikami potwierdzającymi stan faktyczny;
  5. żądanie tj. wskazanie, podjęcia jakich działań składający oczekuje od organu (np. nakazania: usunięcia danych, wypełnienia obowiązku informacyjnego, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych, itd.). Nie można żądać nałożenia kary – to autonomiczna decyzja UODO.

Prezes UODO nie rozpatruje skarg anonimowych, szczególnie anonimowych donosów na administratorów. W praktyce czasami rozpatrywanie (w tym wyjaśnianie okoliczności) trwa tak długo, że sprawa przedawni się i jedyne co może zrobić UODO, to wydać decyzję o umorzeniu sprawy.


Autorką tekstu jest Sylwia Czub-Kiełczewska, specjalista ds. ochrony danych osobowych oraz certyfikowany audytor wewnętrzny ISO 27001
Spodobał Ci się ten wpis? Masz jeszcze jakieś pytania? A może potrzebujesz pomocy przy danych osobowych? Pomogłam już wielu, pomogę i Tobie! Napisz do mnieZapraszam na moje (bardzo praktyczne i konkretne) szkolenia!

We wpisie wykorzystano zdjęcie z serwisu Pixabay.com.


 

Data aktualizacji: 15 kwietnia 2019