16 paź

Kiedy sąd powinien zgłosić do PUODO naruszenie ochrony danych osobowych?

Ustawa o sądach powszechnych wprowadziła sporo zamieszania poprzez wyróżnienie w sądach kilku administratorów. Dodatkową trudność stanowią przepisy o ochronie danych osobowych, które wyłączają spod nadzoru przetwarznie realizowane przez sądy w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości. W efekcie pojawia się słuszne pytanie – kiedy i komu sąd powinien zgłaszać naruszenie?

Na szkoleniach często jestem pytana w tym kontekście o zagubienie danych związanych z postępowaniem sądowym (policyjnym, prokuratorskim). Czy takie zdarzenie podlega zgłoszeniu do Prezesa UODO? Przyznaję, że za pierwszym razem, gdy otrzymałam takie pytanie zgłupiałam. W końcu akta sprawy są wyłączone spod przepisów RODO i DODO. Ale z drugiej strony, przecież zdarzenie nie dotyczy samego postępowania, a czynności technicznych związanych z postępowaniem. Często też zwracam uwagę na to, że w przypadku przepisów DODO, art. 3 nie wyłącza całkowicie jego stosowania, a jedynie ogranicza. Zatem tak, zgubienie akt sprawy należy zgłosić do Prezesa UODO. Podobnie jak udostępnienie danych związanych z postępowaniem nieuprawnionej osobie, w związku z niewłaściwym zabezpieczeniem.

W sprawie zabrał ostatnio też głos sam Prezes UODO, publikując opracowanie „Przetwarzanie danych osobowych przez sądy w kontekście zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych”. Jesto ono niestety napisane bardziej jak opinia prawna, niż poradnik. Na szczęście znalazło się tam kilka przykładów, które pomogą Wam ocenić, czy naruszenie wymaga zgłoszenia do Prezesa UODO, a także co zrobić jeśli naruszenie nie podlega zgłoszeniu.

Read More