28 cze

Oświadczenie dotyczące książki rzekomo mojego autorstwa

Być może powinnam traktować to jako symbol sukcesu mojej książki „Ochrona danych osobowych w bibliotece”, jednakże i tak jest mi niezmiernie przykro, że wydawnictwo Medialex,  wydało bez mojej zgody i wiedzy, książkę „Dane osobowe w ośrodkach pomocy społecznej”, tytułując mnie jej autorką. Po interwencji udało się doprowadzić do usunięcia książki z obrotu, jednakże niesmak pozostał.

Książka stanowi luźną interpretację treści przygotowanej przeze mnie pod kątem obowiązków ochrony danych osobowych w bibliotece, przerobioną w sposób, mający rzekomo odpowiadać wymaganiom przepisów o ochronie danych osobowych, które mają spełnić ośrodki pomocy społecznej. Ponieważ trafił do mnie jeden egzemplarz, mogę stwierdzić, że niestety były to zabiegi nieudane, które sprawiły, że książka pod wieloma względami wprowadza w błąd (po przeróbkach znalazły się tam rozbieżności w definicjach, a treści, które były istotne, ale nie dało się ich „przerobić” po prostu zostały wycięte). W mojej ocenie książka wprowadza w błąd, a administrator danych, który będzie próbował na jej podstawie wdrożyć dokumentację bezpieczeństwa, nie zrobi tego poprawnie, chociażby dlatego, że zabrakło (najważniejszej!) identyfikacji zasobów chronionych, która jest niezbędna do wypełniania obowiązku zapewnienia rozliczalności danych (o rejestrze czynności przetwarzania, powierzaniu, czy udostępnianiu danych już nie wspomnę).

Pragnę podkreślić, że książka „Dane osobowe w ośrodkach pomocy społecznej” jest bezprawnym wykorzystaniem mojego dzieła, stanowi naruszenie moich praw autorskich i nie biorę żadnej odpowiedzialności za jej treść oraz ewentualne negatywne konsekwencje wynikające z jej zastosowania. Cała treść mojego rzekomego autorstwa stanowi plagiat innej książki, w którym wydawca zastosował nieautoryzowane zmiany.