21 lis

BIP a dane osobowe

Biblioteki publiczne mają obowiązek prowadzenia Biuletynów Informacji Publicznej oraz odpowiadania na pytania zadawane przez obywateli w związku z ustawą o dostępie do informacji publicznej. GIODO rozwiewa wątpliwości dotyczące pozostawiania lub usuwania danych osób prywatnych z dokumentów publikowanych w BIP:

Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
z dnia 4 listopada 2013 r. DOLiS/DEC-1155/13/72531, teza:

Publikacja dokumentu, który zawiera dane osobowe w zakresie, który może powodować naruszenie prawa do prywatności osoby, której te dane dotyczą, powinna nastąpić po odpowiednim przetworzeniu danych osobowych w tym dokumencie zawartych. Usunięcie personaliów osób prywatnych, czy też ich zanonimizowanie w ogłoszonej w BIP uchwale nie wpływa na czytelność dokonanego w ten sposób przekazu. W tym przypadku treść aktu administracyjnego nie traci waloru informacyjnego, albowiem wynika z niej kto, kiedy i w jakiej sprawie publicznej zajął określone stanowisko. Podstawowym celem BIP jest powszechne informowanie o sprawach publicznych i w tym przypadku cel ten został zrealizowany.