10 sie

Czy imprezy organizowane w bibliotece, to imprezy publiczne?

Pytanie od Pani Agnieszki:

W ustawie o prawie autorskim jest mowa o braku konieczności uzyskiwania zgody od uczestników imprez bibliotecznych, jeżeli są to imprezy publiczne. Czy dobrze rozumiem, że jeżeli impreza odbywa się w bibliotece publicznej, nie musimy pozyskiwać zgody?

Pani Agnieszko, jest to niestety nieprawidłowa interpretacja tego przepisu. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych podaje, jako wyjątek od reguły, możliwość rozpowszechniania wizerunków utrwalonych na wykonanych przez nas zdjęciach, jeżeli zostały wykonane podczas imprezy publicznej. Jednakże ustawodawca przez imprezę publiczną nie miał na myśli miejsca publicznego, a imprezę masową.

Read More