22 kwi

Kiedy muszę podawać w klauzuli odbiorców danych z nazwy?

Zapewnienie przejrzystości w klauzuli informacyjnej jest bardzo trudne. Z jednej strony przepisy RODO wymagają, aby każda informacja była przekazywana prostym i jasnym językiem, z drugiej te same przepisy wymagają przekazania tak wielu informacji, że na sam widok klauzuli informacyjnej, większości osób „odechciewa się” ją czytać.

Mam poza tym wrażenie, że jest tendencja robienia coraz bardziej rozbudowanych klauzul, gdzie wszystko dzieli się na bloki i powtarza po 3 razy. Ostatnio konsultowałam wzór klauzuli dla kandydatów do pracy, który miał 5 (pięć!) stron. Połowę treści nazwałabym „laniem wody”, żeby zrobić wrażenie, że zabezpiecza się dobrze dane osobowe. Ciekawie robi się także, gdy w klauzulach pojawiają się informacje o odbiorcach danych. Okazuje się, że mimo wielu lat obowiązywania RODO, w dalszym ciągu jest problem z definicją odbiorcy (np. jako odbiorców danych, wielu administratorów wskazuje swoich pracowników oraz inne upoważnione do przetwarzania osoby), a także ze sposobem wskazania tych odbiorców w klauzuli.

Zgodnie z art. 13/14 ust. 1 lit. e RODO w klauzuli wskazuje się „informację o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją”. Odbiorcami będą wszystkie podmioty przetwarzające, współadministratorzy, a także administratorzy (z wyłączeniem podmiotów publicznym, którym udostępnia się dane w celu wykonywania przez nie zadań).

Mimo tego wyjątku, katalog odbiorców jest zazwyczaj bardzo obszerny i zawiera w szczególności:

Read More