Pełnienie obowiązków ABI/IOD: szkolenie od podstaw. Zero przynudzania, 100% praktyki i przykładów

Brak wolnych miejsc, zakończyłam przyjmowanie zgłoszeń

Szkolenie skierowane do osób, które rozpoczęły pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) i/lub planują w przyszłości realizować obowiązki Inspektora Ochrony Danych (IOD).

Szkolenie jest realizowane w oparciu o przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Program szkolenia:

 1. Rola ABI/IOD w organizacji: kto może pełnić tę funkcję, jakie powinien mieć kwalifikacje, jakie są zobowiązania administratora danych wobec powołanego ABI/IOD
 2. Zakres odpowiedzialności ABI/IOD
 3. Obowiązki ABI/IOD
 4. Od czego powinien zacząć nowo powołany ABI/IOD
 5. Przeprowadzanie sprawdzeń
 6. Ochrona prywatności na etapie projektowania rozwiązań
 7. Nadzór nad powierzaniem i udostępnianiem danych
 8. Nadzór nad legalnością przetwarzania danych
 9. Skuteczne pozyskiwanie zgody oraz wypełnianie obowiązków informacyjnych
 10. Prawa podmiotów danych
 11. Tworzenie Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
 12. Raportowanie naruszeń poufności danych do administratora, organu nadzorującego oraz podmiotu danych

Szkolenie jest realizowane na żywo, online. Do skorzystania z niego potrzebny jest dostęp do Internetu, przeglądarka internetowa oraz głośnik lub słuchawki. Szkolenie jest moderowane, będzie możliwość zadawania pytań na żywo.

Na szkoleniu podzielimy się z uczestnikami praktyczną wiedzą i doświadczeniem z realizacji obowiązków ABI. Wskażemy najbardziej typowe problemy, dla których nie można znaleźć jednoznacznych rozwiązań w Internecie oraz podamy najlepsze rozwiązania.

Prowadzące:

Sylwia Czub-Kiełczewska
Specjalista do spraw ochrony danych osobowych i informacji niejawnych, szkoleniowiec, audytor wewnętrzny ISO27001. Posiada wieloletnie doświadczenie w koordynacji procesów bezpieczeństwa danych. Jest to nie tylko jej praca, ale także pasja: prowadzi popularnego bloga Sylwia Czub bloguje o danych osobowych (sylwiaczub.pl), jest ekspertem w portalu o podatkach, prawie i księgowości infor.pl. Przez ponad 6 lat była związana zawodowo z Instytutem Książki, w którym koordynowała procesy bezpieczeństwa danych. Brała także udział w pracach nad stworzeniem systemu bibliotecznego MAK+, dzięki czemu specyfika pracy bibliotek jest jej bardzo dobrze znana. Przeprowadziła ponad 100 szkoleń ze stosowania przepisów o ochronie danych osobowych dla bibliotek. Od 2014 roku prowadzi stałą kolumnę o tej tematyce w branżowym czasopiśmie „Bibliotekarz”. Obecnie rozwija własną działalność, w szczególności wspiera procesy ochrony informacji w spółkach kapitałowych, agencjach reklamowych, jednostkach samorządowych.

Marta Rejner
Audytor systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z ISO27001. Posiada wykształcenie techniczne, jest specjalistą od przygotowywania i wdrażania systemów bezpieczeństwa informacji, zarządzania ciągłością działania oraz wdrażania dokumentacji bezpieczeństwa danych osobowych. Ma doświadczenie we współpracy z podmiotami z sektora publicznego, w szczególności z urzędami, instytucjami kultury oraz placówkami medycznymi.

Czas trwania: 5 godzin z dwiema przerwami po 15 minut.

Termin: 7 listopada 2017 r. Godziny trwania: 10-15.

Każdy uczestnik otrzyma świadectwo ukończenia szkolenia w formie dokumentu PDF. Istnieje możliwość zamówienia papierowego świadectwa (dodatkowo płatne).

Regulamin korzystania z usług dostępny tutaj.

Koszt uczestnictwa 250 zł netto + 23% VAT.

Zgłoszenie uczestnictwa:

 1. Należy pobrać, uzupełnić, wydrukować i podpisać Formularz zgłoszenia
 2. Formularz zgłoszenia należy wysłać na adres mailowy organizatora dostępny tutaj
 3. Zgłoszenia będą przyjmowane do 3 listopada
 4. Po otrzymaniu zgłoszenia, Płatnik otrzyma fakturę proforma. Płatnik będący podmiotem publicznym otrzyma fakturę VAT w dniu przeprowadzenia szkolenia.
 5. Warunkiem uczestnictwa jest przekazanie wypełnionego zgłoszenia oraz w przypadku podmiotów niepublicznych opłacenie szkolenia najpóźniej do 5 listopada 2017 r. (decyduje data wpływu środków na konto).
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia zgłoszenia uczestnika ze względu na nie dotrzymanie warunków formalnych zgłoszenia lub ze względu na zbyt dużą liczbę zainteresowanych uczestników. Decyduje kolejność zgłoszeń.