12 sty

Zgoda na publikację wizerunku na stronie biblioteki

Wizerunek jest daną osobową szczególnie chronioną przez przepisy prawa. Z jednej strony jest daną osobową (pozwala zidentyfikować osobę), z drugiej zaliczany jest do dóbr osobistych człowieka (art. 23 Kodeksu Cywilnego). Postępowanie ze zdjęciami określa także ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w rozumieniu, której zdjęcie, jest dziełem, do którego prawa ma twórca.

Wobec tego publikowanie zdjęć na stronie internetowej biblioteki wymaga zgody autora tych zdjęć (art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych – wyjątki omówię w jednym z kolejnych wpisów). A publikowanie zdjęć zawierających wizerunki wymaga dodatkowo zgód wszystkich osób, które zostały utrwalone na zdjęciach.

Zgoda może zostać pozyskana w dowolnej formie, np. poprzez pytanie, jednakże nie może być dopowiedziana, czy domniemana, np. samo pozowanie nie oznacza zgody na dowolne wykorzystanie zdjęcia. Osoba, która jest fotografowana, musi zostać poinformowana o tym w jaki sposób zostanie wykorzystane zdjęcie, np. trafi na stronę internetową biblioteki, do kroniki, zostanie przekazane do prasy. Wszystkie formy wykorzystania (także planowane) muszą zostać przedstawione.

Dla celów dowodowych często warto pozyskać zgodę pisemną od osób fotografowanych. Żadna z ustaw nie określa dokładnie formy takiej zgody (może to być na przykład lista, na której składane są podpisy, gdzie treść zgody stanowi nagłówek listy).

Przekazuję Państwu do wykorzystania przykładowy wzór zgody na wykorzystanie wizerunku.


Sylwia CzubSpodobał Ci się ten wpis? Masz jeszcze jakieś pytania? A może potrzebujesz pomocy przy danych osobowych? Pomogłam już wielu, pomogę i Tobie!

Napisz do mnie


Data aktualizacji: 3 czerwca 2018