21 kwi

Uważajcie na wnioski on-line o wypłatę świadczenia 500+

GIODO ostrzega przed składaniem wniosków o wypłatę świadczenia 500+ poprzez strony nieuprawnionych podmiotów. Zakres podawanych danych jest bardzo szeroki, a podanie ich poprzez nieautoryzowany formularz on-line może prowadzić do kradzieży danych (i tylko pozornego złożenia wniosku). Pamiętajcie, że wnioski on-line można składać tylko i wyłączenie przez stronę podmiotu:
1) utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny;
2) udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
3) banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji;
4) wskazanego w informacji, o której mowa w pkt 3.

Pełna treść komunikatu

Data aktualizacji: 3 czerwca 2018