25 Kwi

Czy numer PESEL jest konieczny w umowie?

Pytanie od Pana Grzegorza:

Nasza firma podpisuje z klientami umowy na wywóz nieczystości. Niektórzy klienci nie chcą podawać numeru PESEL w umowie, zasłaniając się ochroną danych osobowych oraz brakiem celowości zbierania PESEL-u (tzn. uważają, że zbieramy je na zapas). Rzeczywiście PESEL jest przez nas wykorzystywany dopiero, gdy klient nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań i chcemy odzyskać należności. Czy klient może odmówić wpisania numeru PESEL do umowy?

W celu zawarcia umowy należy na wstępie określić jednoznacznie strony tej umowy. Jest to ważne nie tylko ze względu na dochodzenie późniejszych roszczeń przez strony, ale także aby uniknąć sytuacji, gdy ktoś wykorzysta cudze dane do zawarcia umowy w jego imieniu. Obecnie jedynym niezmienny identyfikatorem obywatela RP jest jego PESEL. Tak naprawdę numer PESEL pozwala ustalić wszystkie pozostałe dane obywatela (taką informację uzyskuje się na uzasadniony w przepisach prawa wniosek do organu prowadzącego lub mającego dostęp do centralnego rejestru numerów PESEL). Poprawność PESEL-u można zweryfikować z dowodem osobistym – mamy więc też możliwość potwierdzenia tożsamości strony zawierającej umowę. Pozostałe dane strony: imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon i/lub e-mail, także powinny znaleźć się w umowie, aby ułatwić kontakt ze stroną umowy i określić z kim umowa jest zawarta.

Podsumowując: nie można zasłaniać się ochroną danych osobowych przy zawieraniu umowy, aby nie podawać numeru PESEL, ponieważ obowiązujące przepisy (w szczególności KC) wymagają jednoznacznego określenia strony umowy oraz usługodawca/wykonawca ma prawo zabezpieczyć się w zakresie dochodzenia ewentualnych roszczeń, gdyby druga strona nie wywiązała się z umowy, np. nie dokonała płatności za usługę.


 

Sylwia CzubSpodobał Ci się ten wpis? Masz jeszcze jakieś pytania? A może potrzebujesz pomocy przy danych osobowych? Pomogłam już wielu, pomogę i Tobie!

Napisz do mnie