25 maj

Czy zawsze konieczna jest zgoda?

Pytanie od Pana Dariusza:

Biblioteka prowadzi okresowo zajęcia popołudniowe dla dzieci jak również dla dorosłych. Na te zajęcia prowadzone są zapisy (imię, nazwisko, telefon, e-mail, dla  dzieci też adres zamieszkania).
Czy w tym wypadku wymagana jest zgoda na przetwarzanie tych  danych, gdy przetwarzane są tylko na potrzeby przeprowadzenia zajęć?

Punktem odniesienia do odpowiedzi na pytanie jest art. 2 ust.  3 UODO.
„W odniesieniu do zbiorów danych osobowych sporządzanych doraźnie,
wyłącznie ze względów technicznych, szkoleniowych (…), a po ich
wykorzystaniu niezwłocznie usuwanych, albo poddanych anonimizacji,
mają zastosowanie jedynie przepisy rozdziału 5.”

Jeżeli jest to jedyny cel przetwarzania, dane (zgłoszenia, maile, lista)  są kasowane od razu po zajęciach, nie dokumentują Państwo  wydarzenia fotograficznie, zgoda na przetwarzanie danych nie będzie konieczna.

Data aktualizacji: 3 czerwca 2018