21 maj

Jak zmieniły się zasady rejestracji zbiorów po nowelizacji ustawy?

Pytanie od Pani Agnieszki:

Jak zmieniły się zasady rejestracji zbiorów w rejestrze GIODO po nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych? 

Nowelizacja ustawy przewiduje dwa sposoby prowadzenia rejestru zbioru danych osobowych – starą ścieżką przez GIODO lub nową ścieżką przez ABI-ego.

Nowa ścieżka oznacza, że administrator danych (biblioteka) nie będzie już musiał akutalizować i zgłaszać zbiorów do jawnego rejestru w GIODO, gdyż obowiązek prowadzenia rejestru przejmie powołany przez administratora danych ABI. Wówczas zgłoszeniu w GIODO będą w dalszym ciągu podlegać tylko zbiory zawierające dane wrażliwe. Pozostałe będą prowadzone we własnym rejestrze biblioteki.

Stara ścieżka jest przeznaczona dla bibliotek, które nie powołają i nie zarejestrują ABI-ego w GIODO. Wówczas w dalszym ciągu będzie ciążył na nich obowiązek zgłaszania do rejestru w GIODO zbiorów danych osobowych, z wyjątkiem tych, które są zwolnione z rejestracji na podstawie art. 43 ust. 1 UODO. Po nowelizacji ustawy, zbiory danych osobowych prowadzonych tylko i wyłącznie w formie papierowej (o ile nie zawierają dancyh wrażliwych) są zwolnione z obowiązku rejestracji w GIODO. Oznacza to, że po zmianach w przepisach rejestracji podlegają zbiory (przy spełnieniu podanych warunków, w przeciwnym wypadku są zwolnione):

  • Czytelnicy, jeżeli jest przetwarzany przy użyciu systemu bibliotecznego
  • Przetargi (jeżeli jest zbierana informacja o niekaralności)
  • Monitoring wizyjny (jeżeli tworzony jest zapis nagrywanego obrazu)
  • Odbiorcy newslettera (jeżeli maile są wysyłane przy użyciu systemu informatycznego)
  • Kronika wydarzeń (jeżeli prowadzona jest w CATL).

Sylwia CzubSpodobał Ci się ten wpis? Masz jeszcze jakieś pytania? A może potrzebujesz pomocy przy danych osobowych? Pomogłam już wielu, pomogę i Tobie!

Napisz do mnie


Data aktualizacji: 3 czerwca 2018