25 cze

Do kiedy muszę zarejestrować ABI?

Pytanie: Czy to prawda, że na zarejestrowanie ABI w GIODO mam czas do 30 czerwca 2015 roku?

Jest to nieprawidłowa interpretacja zapisu z ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej:

Art. 35. Administrator bezpieczeństwa informacji wyznaczony na podstawie art. 36 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 9, w brzmieniu dotychczasowym, pełni funkcję administratora bezpieczeństwa informacji w rozumieniu art. 36a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 9, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do czasu zgłoszenia go do rejestru, o którym
mowa w art. 46c ustawy zmienianej w art. 9, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż do dnia  30 czerwca 2015 r.

Oznacza to, że jeżeli ABI nie został zgłoszony do GIODO, przestaje być ABI-m w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych. Termin 30 czerwca 2015 roku wyznacza koniec czasu przewidzianego dla administratorów danych na dostosowanie się do nowych przepisów. Jednakże nie wymusza na nich obowiązku zgłoszenia ABI do GIODO. Jedynie podkreśla, że jeżeli administrator danych chce powołać ABI, musi go zgłosić. W przeciwnym wypadku sam partycypuje obowiązki związane z ochroną danych na siebie i swoich pracowników.


Sylwia CzubSpodobał Ci się ten wpis? Masz jeszcze jakieś pytania? A może potrzebujesz pomocy przy danych osobowych? Pomogłam już wielu, pomogę i Tobie!

Napisz do mnie


Data aktualizacji: 3 czerwca 2018