11 gru

Ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1. stycznia 2015 r. Artykuł 9 ustawy wprowadza bardzo istotne zmiany w obowiązującej ustawie o ochronie danych osobowych, w szczególności zasady powoływania ABI, jego obowiązki oraz wymagania formalne wobec osoby pełniącej tę funkcję. Zmieniają się też wytyczne odnośnie sposobu prowadzenia rejestru zbiorów danych osobowych i tworzy jawny rejestr Administratorów Bezpieczeństwa Informacji.

Treść ustawy jest tutaj.

 

Data aktualizacji: 3 czerwca 2018