20 paź

Czym jest wizerunek?

Według Słownika Języka Polskiego PWN:

Wizerunek to 1) Czyjaś podobizna na rysunku, obrazie, zdjęciu itp.; 2) Sposób, w jaki dana osoba lub rzecz jest postrzegana i przedstawiana.

Zgodnie z art. 23 Kodeksu Cywilnego wizerunek jest zaliczany do dóbr osobistych człowieka i pozostaje pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.

Zgodnie z art. 6  ustawy o ochronie danych osobowych, wszelkie informacje pozwalające bez nadmiernego nakładu pracy i kosztów zidentyfikować daną osobę są danymi osobowymi. Nie ulega zatem wątpliwości, że wizerunek jest daną osobową.

Zasady rozpowszechniania wizerunku określają artykuł 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Punktem wyjścia jest zgoda osoby przedstawionej na zdjęciu na upublicznienie jej wizerunku (wyjątki omówię w oddzielnym wpisie).

Podsumowując:

Wizerunek jest dobrem osobistym człowieka i jest daną osobową. Podlega ochronie cywilnoprawnej zgodnie z Kodeksem Cywilnym oraz ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Należy zatem uznać, że gromadzenie zdjęć jest gromadzeniem danych osobowych.

Data aktualizacji: 3 czerwca 2018