07 sty

Czy można upoważnić małoletniego do przetwarzania danych osobowych?

Otrzymałam dzisiaj bardzo ciekawe pytanie od Pani Ilony:
czy osobę niepełnoletnią, np. wolontariusza również można dopuścić do danych osobowych czytelników (czy może ona pomagać przy wypożyczaniu książek)?

Ustawa o ochronie danych osobowych obliguje bibliotekę do dopuszczania do przetwarzania danych osobowych tylko osób upoważnionych (art. 37. nakazuje bibliotece wydawanie upoważniań osobom, którym daje dostęp do danych osobowych, a art. 51 wskazuje odpowiedzialność karną za dopuszczenie do danych osoby nieupoważnionej). To biblioteka, jako administrator danych, podejmuje decyzję kto powinien otrzymać stosowne upoważnienie, a kto nie. Z pewnością dopuszczenie kogokolwiek do danych osobowych, musi zostać poprzedzone wydaniem pisemnego upoważnienia (lub upoważnień) do przetwarzania danych. Nie ma prawnych przeciwwskazań, do upoważnienia małoletniego, jednakże należy wziąć pod uwagę brak lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych takiej osoby. Upoważnienie dla małoletniego, który nie ukończył 13 roku życia powinno zostać wystawiona dla małoletniego, ale podpisane przez opiekuna prawnego małoletniego (do ważności umowy, przez którą osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych zaciąga zobowiązanie lub rozporządza swoim prawem, potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego – KC). Zgodnie z art. 10 KC małoletni, który ukończył 13 rok życia, może samodzielnie podejmować decyzje w bieżących sprawach życia codziennego, wobec tego jego podpis na upoważnieniu do przetwarzania danych osobowych będzie wiążące.

Sylwia CzubSpodobał Ci się ten wpis? Masz jeszcze jakieś pytania? A może potrzebujesz pomocy przy danych osobowych? Pomogłam już wielu, pomogę i Tobie!

Napisz do mnie


Data aktualizacji: 3 czerwca 2018