19 sty

Przetwarzanie danych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne bez zgody

Pisałam ostatnio o problematycznej zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w związku z kasami zapomogowo pożyczkowymi, wymaganej ustawą, jednak warto podkreślić, że podobnych problematycznych zgód, można znaleźć więcej w przepisach. I za każdym razem taka obligatoryjna zgoda, gdy przetwarzanie danych jest wyraźnie uregulowane w przepisach, stwarza więcej problemów, niż daje korzyści. Przykładem może być konieczność pozyskiwania zgody wnioskodawcy na przetwarzanie danych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, na wniosku o wydanie orzeczena lub opinii, wymaganej par. 2 ust. 6 pkt 1 rozporządzenia MEN w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Pomijając to, że treść zgody odnosiła się do już uchylonej ustawy z 97 roku, warto zwrócić uwagę, że w tym wypadku w ogóle nie była ona potrzebna, a mogła stanowić duży problem, w związku z prawem do wycofania zgody w dowolnym momencie. Opieranie tego przetwarzania na zgodzie, utrudniało działanie poradni i budziło wiele wątpliwości interpretacyjnych.

Zmiana została wprowadzona w wyniku wystąpienia UODO z września 2021 r. do MEN, dotyczącego problematyki zbyt słabego uregulowania w przepisach prawa kwestii związanych z przetwarzaniem danych przez poradnie. W szczególności UODO wskazało, że przetwarzanie danych powinno w tym wypadku opierać się na przepisach prawa. W związku z tym 30 listopada 2021 dokonano nowelizacji rozporządzenia, usuwając zapis dotyczący wyrażania zgody na wniosku o orzeczenie lub opinię z poradnii.

Co należy zrobić w związku ze zmianą?

Usunąc ze wzoru wniosku treść zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zaktualizować treść klauzuli informacyjnej, wskazując w niej jako podstawę przetwarzania obowiązek prawny ciążący na administratorze wynikający z Prawa oświatowego i przepisów wykonawczych do niego.


Autorką tekstu jest Sylwia Czub-Kiełczewska, specjalista ds. ochrony danych osobowych oraz certyfikowany audytor wewnętrzny ISO 27001
Spodobał Ci się ten wpis? Masz jeszcze jakieś pytania? A może potrzebujesz pomocy przy danych osobowych? Pomogłam już wielu, pomogę i Tobie! Napisz do mnieZapraszam na moje (bardzo praktyczne i konkretne) szkolenia!

We wpisie wykorzystano zdjęcie z serwisu Pixabay.com.


Data aktualizacji: 19 stycznia 2022