02 gru

Od nowego roku nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych (aktualizacja)

Na dole strony podaję link do aktualnej treści ustawy, po wprowadzonych przed podpisaniem przez prezydenta RP zmianach.

Na początku roku wejdzie w życie przyjęta przez Sejm IV ustawa deregulacyjna, która w dość istotny sposób zmienia zapisy o ustawie o ochronie danych osobowych.

Najważniejsze zmiany:

1) Wprowadzenie zapisów dotyczących kompetencji ABI-ego,

2) Konieczność prowadzenia przez ABI-ego dorocznych sprawozdań,

3) Zmiany w zasadach prowadzenia rejestru zbiorów danych osobowych, w tym zasady rejestracji i zwolnienie z rejestracji zbiorów papierowych,

4) GIODO będzie prowadzić rejestr Administratorów Bezpieczeństwa Informacji.

Więcej informacji można znaleźć w tym artykule:

https://portalodo.com/entry/uwaga-zmiany-w-ustawie-o-ochronie-danych-osobowych

Tekst ustawy (art. 9 dotyczy zmian):

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/1662

Data aktualizacji: 3 czerwca 2018