16 lip

Nowy tekst jednolity ustawy o ochronie danych osobowych

Muszę przyznać, że tempo zmian jest porażające. Jeszcze do niedawna posługiwaliśmy się tekstem jednolitym ustawy z 2015 roku, a już mamy ogłoszony nowy tekst jednolity ustawy – Dz.U. 2016 poz. 922. Przepis wszedł w życie 28 czerwca 2016 r.

Oczywiście każda zmiana przepisów zachęca armię firm do proponowania niepotrzebnych usług, które pomogą Waszym podmiotom dostosować się do nowych przepisów. Uspokajam, zmiany nie są przerażające. Nowelizacja ustawy uwzględniła zmiany, wprowadzone przez:

1) ustawę z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2281),
2) ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195),
3) ustawę z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 677).

Zmiany wprowadzone przez zmianę ustawy o administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw dotyczą zmiany organu odpowiedzialnego za wydanie odpowiednich przepisów wykonawczych oraz wzorów legitymacji inspektorów GIODO. Kompetencje wymienionego wcześniej w ustawie MSWiA przejęło Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

Zmiany wprowadzone przez ustawę o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (tzw. ustawa 500+) omawiałam już szczegółowo w tym artykule. Generalnie dotyczą zasad powierzenia danych osobowych podmiotom działających w interesie publicznym. Negatywne stanowisko GIODO oraz interpretację GIODO w zakresie stosowania tych przepisów przedstawiłam tutaj.

Najnowsze zmiany wynikają z o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz niektórych innych ustaw i dotyczą możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Pamiętajcie, że aktualny tekst ustawy znajdziecie zawsze w Internetowym Systemie Aktów Prawnych. Jest to też miejsce, gdzie powinniście szukać aktów wykonawczych do ustawy.

 

Data aktualizacji: 3 czerwca 2018